Yabancı uyruklu öğrenciler 2011 yılında ne olacak?

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ METROPOL EĞİTİM KURUMLARI AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere 2010 yılının ilk aylarında YÖK (Yükseköğretim Kurulu), yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine kabulu ve yerleştime işlemlerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

Bu düzenlemeler 17 Mart 2010 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli” açıklaması ile bazı değişikliklere uğramasına rağmen genel olarak bütünlüğünü korumaktadır.

 

ÖSYM tarafından uygulanan YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) 2011 yılında yapılacak mı?

ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) 2010 yılı Mayıs ayında son defa uygulanmış ve 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu kabul kriterleri ile yerleştirme işlemleri tamamen üniversitelerin inisiyatiflerine bırakılmıştır.  Üniversiteler hangi uluslararası sınavlarla veya diplomalarla yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceklerini kendileri belirleyecektir. Aynı zamanda gerek duyan üniversiteler kendi YÖS sınavlarını da yapabileceklerdir.

Bu konuda henüz birçok üniversite net bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi kendi bünyelerinde yabancı uyruklu öğrenci sınavlarını (YÖS) uygulayacaklarını buna ek olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi kendi uygulayacağı ya da diğer üniversitelerin uygulayacağı yabancı uyruklu öğrenci sınavlarını öğrenci kabulünde değerlendirmeye alacağını resmi olarak duyurmuştur.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer alan bazı üniversiteler ile beraber bu iller dışında kalan kimi üniversitelerin de kendi bünyelerinde sınavlar gerçekleştirebilecekleri ve aynı zamanda diğer üniversitelerin gerçekleştirdikleri sınavları dikkate alabilecekleri bilgisi alınmıştır. Bazı üniversitelerin sadece kendi bünyelerinde sınavlar gerçekleştirme olasılıkları bulunmakla beraber, bir kısım üniversite ise aynı ilde veya bölgede bulunan diğer üniversitelerle ortak sınavlar gerçekleştirebileceklerdir.

Bu üniversitelerin isimleri, ilgili yükseköğretim kurumlarının henüz resmi olarak açıklama yapmamaları nedeniyle ve kamuoyunu yanlış yönlendirmemek adına, üniversiteler resmi olarak açıklama yapmadıkları sürece tarafımızdan duyurulmayacaktır.

Tüm bunlara ilaveten; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin dışında henüz resmi olarak açıklama yapan üniversite olmaması da gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda yabancı uyruklu öğrenci alımı gerçekleştirecek bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde ya da düzenlenecek ortak sınavlarla öğrenci kabulü gerçekleştirmemeleri de mümkündür.

Önümüzdeki aylarda üniversite senatolarının toplanması ve kendi bünyelerinde yapacakları sınavlara ilişkin ayrıntılı ve resmi bilgileri kamuoyuna duyurmaları beklenmektedir.

 

Üniversitelerin yapacakları YÖS sınavları ne zaman ve nasıl olacak?

Üniversitelerle yapılan görüşmeler ve YÖK’ten (Yükseköğretim Kurulu) yapılan açıklamalara göre, gerçekleştirilecek olan sınavların Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

YÖK’ten ve resmi olarak açıklama yapan üniversitelerden alınan bilgilere göre sınavların içerikleri konusunda genel kanı, sınavların içeriklerinin önceki yıllarda gerçekleştirilen YÖS sınavlarına benzer nitelikte olacağı yönündedir. Üniversitelerden alınan bilgilere göre uygulanacak olan sınavların Matematik, Geometri ve Türkçe’den kesinlikle oluşacağı ayrıca sınavlara herhangi bir ek yapıldığı takdirde ise ilgili değişikliği üniversitelerin web sayfalarından öğrenilebileceği bilgisi alınmıştır. Ayrıca Eylül 2010’da Anadolu Üniversitesi’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdiği sınavda Matematik, Geometri ve Türkçe’den soruların sorulduğu öğrenilmiştir. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde yapacağı sınav tarihini 17 Nisan 2011 olarak duyurmuş, başvuruların ise 7 Şubat 2011 – 25 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleşeceğini üniversitenin resmi web sitesi aracılığıyla açıklamıştır.

Üniversiteler tarafından yapılacak olan sınavlarda Matematik, Geometri ve Türkçe’nin dışında Genel Yetenek (IQ) alanından da sorularla karşı karşıya kalınabilmesi olasıdır. Buna ek olarak, düşük bir ihtimal olmakla beraber bazı üniversitelerin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından da soruları uygulayacakları sınavlara dahil etme olasılıkları da bulunmaktadır.

Önümüzdeki aylarda üniversiteler tarafından yapılacak olan açıklamalarla yine bu konular da netlik kazanacaktır.

 

Üniversitelerin yapacakları sınavların (YÖS) dışında başka hangi sınav veya sınavlarla Türkiye üniversitelerin de öğrenim görülebilir?

Daha önceki yıllarda uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarına (YÖS) merkezi olarak uygulanması, geçerlilik süresinin 2 yıl olması ve isteyen her öğrencinin katılabilmesi yönlerinden benzeyen ve yabancı uyruklu öğrenci alımı yapan tüm üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun kabul ettiği tek geçerli sınav SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavıdır.

SAT (Scholastic Aptitude Test), YÖS benzeri bir matematik – geometri testi içeriğine sahip ve yine matematik – geometri testi düzey olarak önceki yıllarda uygulanan yabancı uyruklu öğrenci sınavlarına benzeyen bir sınavdır. 2005 yılından itibaren yabancı uyruklu öğrenci kabul eden birçok üniversite SAT (SAT-1) sınavı sonucuyla öğrenci alımı yapmaktadır. Özellikle son yıllarda SAT (SAT–1) sonucu ile öğrenci alımı yapan üniversite sayısı artmış, hatta 2010 yerleştirmelerinde Türkiye’nin güzide üniversitelerinden biri olan Boğaziçi üniversitesi sadece SAT (SAT-1) sonucu ile yabancı uyruklu öğrenci alımı gerçekleştirmiştir.

SAT sınavının uluslararası geçerliliği olan diğer diplomalardan ve sınavlardan farkı aynı YÖS gibi isteyen her üniversite adayının bu sınava katılabilmesidir. Diğer diplomalar veya sınavlar sadece belirli ülkelerin vatandaşları ya da belirli tiplerdeki liselerin öğrencileri için geçerli olduğundan farklı uyruktaki ve farklı lise öğrenimlerinde geçmiş üniversite adayları için uygun olmamaktadır.

 

SAT sınavı ile bütün üniversitelere yerleşilebilir mi?

2005 yılında yapılan düzenleme ile beraber yabancı uyruklu öğrenci kabul eden birçok üniversite SAT (Scholastic Aptitude Test) ile öğrenci kabul etmektedir. 2011 yılından itibaren ise yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına sahip olacak olan tüm üniversitelerin SAT (Scholastic Aptitude Test) ile öğrenci alımı gerçekleştireceği beklenmektedir.

T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrenciler 2011 yılında yabancı uyruklu öğrenci statüsünde üniversitelere başvuru yapabilecekler midir?

YÖK 2010 yılının ilk aylarında almış olduğu kararlarla, T.C. vatandaşlığından çıkmış ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuramayacağını duyurmuştur. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) bu açıklamayı ilk yaptığında 2011 yılından önce vatandaşlıktan çıkanlar için herhangi bir problem söz konusu değildir olarak anlaşılsa da, YÖK ile son dönemde yapılan görüşmelerde 2011’den önce T.C.’den çıkmış olmanın herhangi bir avantaj sağlamayacağı anlaşılmıştır.

Fakat YÖK’ün yaptığı bu düzenlemeye karşı hem Danıştay’a hem de diğer mahkemelere açılan davalar devam etmektedir. T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin durumu önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır. Bu öğrenciler üniversitelerin yapacağı YÖS’ler ya da SAT sınavı ile üniversitelere yerleşemez iseler YGS – LYS sınavlarıyla üniversitelere kabul edilebileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversitelerin gerçekleştirecekleri sınavlar, bu sınavların içerikleri, tarihleri ile ilgili bilgileri ve yeni açıklamaları; aynı zamanda T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin durumu hakkında yeni gelişmeleri önümüzdeki süreçte de sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Resmi açıklamalar dışındaki hiçbir gelişme kesinlik kazanmadan web sitemizde yer almayacaktır. Bu nedenledir ki, doğru ve güvenilir bilgi için YÖK (Yükseköğretim Kurulu) web sitesini, üniversitelerin web sitelerini ve kurumumuzun web sitesini ilerleyen aylarda da takip ediniz.

 

Website: