Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile İlgili Merak Edilenler 2012-2013

Bilindiği üzere 2010 yılında YÖK’ün aldığı bir dizi kararla ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan YÖS’ ü (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) kaldırılmış ve yabancı uyruklu öğrenci kabul kriterlerinin, üniversitelerin kendileri tarafından belirlenmesini istemiştir.

Buna istinaden,2011 yılında Ankara, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Dokuz Eylül ve Anadolu Üniversitesi gibi belli başlı üniversiteler ve diğer bazı üniversiteler kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışındaki üniversiteler ise, uluslararası geçerliliği olan diplomalar, sınav sonuçları (SAT vb.) ya da YÖS 2010 sınav sonuçları  ile öğrenci kabul etmişlerdir.

Yine 2010 yılında YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) Türk üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulü  ile ilgili aldığı kararların yürütmesinin durdurulması için  davalar açılmış ve bunlardan bir tanesi 3 Mayıs 2011 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

(Karar adresi: http://www.egitimis.org.tr/HaberDetay.aspx?HID=1168)

Bu kararla, 2010 yılında YÖK’ün T.C. üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili almış olduğu tüm kararların yürütmesi durdurulmuş ve 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere T.C. üniversitelerine sınavsız ya da başka bir ifadeyle ,sadece lise diplomalarıyla yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili YÖK’ ün aldığı tüm kararların yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu karardan sonra ise YÖK (Yükseköğretim Kurulu) 26 Ağustos 2011 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla yabancı uyruklu öğrenci kabulüne  ilişkin koşullarda değişikliklere gitmiştir.

(Açıklama adresi: http://www.yok.gov.tr/content/view/1073/)

Fakat YÖK’ün yapmış olduğu yazılı açıklamada YÖS’ ün,ÖSYM tarafından yeniden merkezi olarak yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir  açıklama yer almamıştır. Ayrıca ÖSYM, 2012 sınav takviminde de YÖS için tarih verilmemiştir.

Gelinen noktada ise her ne kadar YÖK, ÖSYM tarafından yeniden merkezi olarak uygulanma olasılığı olan YÖS’e ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış olsa bile, T.C. üniversiteleri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu kararı hukuken dikkate alarak; 2012 yılında da aynı 2011 yılında olduğu gibi öncelikle kendi bünyelerinde uygulayacakları YÖS’ler (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları), SAT (Scholastic Aptitude Test) gibi uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile öğrenci kabul etmek durumundadırlar. YÖS’lere ve SAT’ a ek olarak ise T.C. üniversiteleri uluslararası geçerliliği olan ve tüm dünya’daki üniversitelerde de genel olarak kabul gören GCE Sınavı, Uluslararası Bakalorya (IB), Abitur, Gaokao, Tawjihi vb. sınavlarla ya da diplomalarla da öğrenci kabul edebileceklerdir.

Üniversitelerin 2012 yılında düzenleyecekleri YÖS’lerin başvurularının 2012 ilk aylarında başlaması ve sınavların da Nisan, Mayıs, Haziran ya da Temmuz aylarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Başvurular ile ilgili açıklamalar yine 2012 yılının ilk aylarından itibaren www.metropolkurslari.com ve www.yossinavi.com adresinde, ayrıca tabiki üniversitelerin kendi WEB sitelerinde eş zamanlı olarak duyurulacaktır.

Sınavlara başvurular 2011 yılında olduğu gibi, online olarak ya da bizzat üniversitelere yapılacak olup; 2012 yılından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’deki belli başlı üniversitelerin sınav sonuçlarının kendi bünyelerinde,YÖS gerçekleştirmeyecek olan üniversitelere başvururken de kullanılabilmesi muhtemeldir.

YÖK’ün 26 Ağustos 2011 tarihinde WEB sitesinde yapmış olduğu yazılı açıklamada dikkati çeken bir diğer önemli değişiklik ise, 2010 yılında alınan kararın aksine, doğumla  T.C. vatandaşlığı ve yabancı uyruğu olan ve lise öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan bir aday, T.C. vatandaşlığından çıktığı takdirde yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan (eski adıyla yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan) kontenjanlardan yararlanabileceği yönünde olmasıdır.

Ayrıca yine aynı açıklamada; doğumla yabancı uyruklu olup, T.C. vatandaşlığını sonradan kazanan bir adayın,  T.C. vatandaşlığından çıkmasına gerek kalmadan yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlardan yararlanabilmesinin önünün açılmış olması da  dikkat çekici bir değişikliktir.

Tüm bunlara ek olarak, lise üğrenimi T.C. dışında tamamlayan bir T.C. vatandaşı adayın, yine alınan kararla yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlara başvurabilecek olması da ayrıca gözden kaçırılmamalıdır.

 

TCS HAKKINDA

TCS sınavının 2012 yılından itibaren bazı yeni düzenlemelerle içeriğinde değişikliklere gidilmesi ya da kaldırılması gündemde olup, bu konuda kesin bilgiler önümüzdeki günlerde alınabilecektir. Sınav kaldırıldığı takdirde, TCS sınavından yararlanacak öğrencilerin de , YÖS sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

 

YÇS HAKKINDA

YÇS sınavı hakkında her yeni eğitim öğretim yılında spekülatif yorumlar yapılmakta ve sınavın içeriği ile ilgili ya da sınavın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerine yorumlar yapılmaktadır. YÖK’ün 2011 yılının Ağustos ayında almış olduğu kararla, lise öğreniminin  tamamını T.C. dışında yapan bir T.C. vatandaşı adayın, yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlara başvurabilecek olması yani;YÇS’ye başvurma koşullarını sağlayan adayların da 2012 yılından itibaren YÖS sınavlarına girebilecek ve yurtdışında öğrenci kabul kontenjanlarından yararlanabilecek olması da, YÇS’nin yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işaretlerine neden olmuştur. Fakat bugüne kadar YÖK veya ÖSYM’den, YÇS’nin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olup, YÇS sınavının en azından 2012 yılında da gerçekleşmesi beklenmektedir.

____________________________ * ____________________________

Önümüzdeki süreçte hem YÖS, hem de TCS ve YÇS’de yapılması muhtemel tüm değişiklikler ya da düzenlemeler, önümüzdeki süreçte de WEB  sitemizde duyrulacaktır.

 

 

 

 

Website: