2013 Yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Düzenleyecek Olan Üniversiteler

yös2013ler

Kendi resmi web sitesi veya Yükseköğretim Kurulu resmi web sitesi aracılığıyla 2013 yılında kendi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenleyeceğini açıklayan üniversiteler aşağıda yer almaktadır.
Üniversitelerden yeni açıklamalar geldikçe sayfamız güncellenecektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sınav tarihi: 29 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 25 Mart 2013 – 19 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://www.akuyos.aku.edu.tr/

Akdeniz Üniversitesi
Sınav tarihi: 14 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 27 Mayıs 2013 – 7 Haziran 2013 2013
Başvuru web adresi: http://oidb.akdeniz.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrenciler#i

Anadolu Üniversitesi
Sınav tarihi: 15 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 10 Haziran 2013 – 21 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://www.anadolu.edu.tr/tr/yabanci-uyruklu-ogrenciler-basvuru-duyurusu

Ankara Üniversitesi
Sınav tarihi: 9 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 24 Mart 2013 – 30 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://ayos.ankara.edu.tr/

Aksaray Üniversitesi
Sınav tarihi: 8 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 21 Mayıs 2013 – 21 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://iso.aksaray.edu.tr/index.asp

Ardahan Üniversitesi
Sınav tarihi: 2 Eylül 2013
Başvuru tarihleri: 3 Haziran 2013 – 30 Ağustos 2013
Başvuru web adresi: http://www.ardahan.edu.tr/upload/duyuru/uluslararasi_ogrenci/uluslararasi_tr.zip

Balıkesir Üniversitesi
Sınav tarihi: 2 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 22 Nisan 2013 – 15 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://yos.balikesir.edu.tr/

Başkent Üniversitesi
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 6 Mayıs 2013 – 20 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos.html

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 15 Nisan 2013 – 15 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://yos.comu.edu.tr/index.php

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Sınav tarihi: 30 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 9 Mayıs 2013 – 31 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://oidb.karatekin.edu.tr/duyuruGoster.aspx?ID=219

Çukurova Üniversitesi
Sınav tarihi: 30 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 15 Nisan 2013 – 17 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://iso.cu.edu.tr/undergra/duyuru14

Dokuz Eylül Üniversitesi
Sınav tarihi: 18 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 11 Nisan 2013 – 3 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=239577&duyuru_id=240#

Dumlupınar Üniversitesi
Sınav tarihi: 8 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 17 Haziran 2013 – 5 Temmuz 2013
Başvuru web adresi: http://yuob.dpu.edu.tr/basvurukosullari.php

Ege Üniversitesi
Sınav tarihi: 11 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 8 Nisan 2013 – 19 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://www.oidb.ege.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sınav tarihi: 17 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 2 Mayıs 2013 – 7 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://esogusem.ogu.edu.tr/web/tr

Galatasaray Üniversitesi
Sınav tarihi: 23 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 4 Temmuz 2013 – 12 Temmuz 2013
Başvuru web adresi: http://gsu.edu.tr/universite/ogrenci-kabul/yabanci-uyruklu-ogrenci-kabulu

Giresun Üniversitesi
Sınav tarihi: 20 Ağustos 2013
Başvuru tarihleri: 1 Temmuz 2013 – 13 Ağustos 2013
Başvuru web adresi: http://fso.giresun.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi
Sınav tarihi: 18 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 18 Mart 2013 – 19 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://yos.istanbul.edu.tr/

İstanbul Kültür Üniversitesi
Sınav tarihi: 25 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 25 Şubat 2013 – 17 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://www.iku.edu.tr/TR/30784-2-16-283413-605-4-1/IKUYOS-2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Sınav tarihi: 29 Ağustos 2013
Başvuru tarihleri: 2 Ağustos 2013 – 19 Ağustos 2013
Başvuru web adresi: http://www.medeniyet.edu.tr/Duyuru_ve_Haberler_2013-2014_ogretim_yili_lisans_programlarina_yabanci_uyruklu_ve_yurt_disindan_ogrenci_kabulu.html

İstanbul Şehir Üniversitesi
Sınav tarihi: 28 Nisan, 17 Mayıs, 23 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 22 Nisan, 10 Mayıs,  17 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://www.sehir.edu.tr/Pages/HaberlerDuyurular/Duyurular/2012_2013/YOS.aspx

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2013
Başvuru tarihleri: 26 Haziran 2013 – 27 Temmuz 2013
Başvuru web adresi: http://ikc.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/yabanci(1).doc

Karabük Üniversitesi
Sınav tarihi: 8 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 22 Nisan 2013 – 31 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://oidb.karabuk.edu.tr/duy_detail.asp?duyuruID=724

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sınav tarihi: 1 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 10 Nisan 2013 – 13 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://yos.ktu.edu.tr/tr/?s=0

Kastamonu Üniversitesi
Sınav tarihi: 2 Eylül 2013
Başvuru tarihleri: 3 Haziran 2013 – 29 Ağustos 2013
Başvuru web adresi: http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-13-25-08/menu-duyurlar-tr/693-anasayfaduyurulari-yurtdisiogrencikabulsinavibasvurusu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sınav tarihi: 19 Ağustos 2013
Başvuru tarihleri: Son tarih 26 Temmuz 2013
Başvuru web adresi: http://ogris.kmu.edu.tr/duyuru.aspx?ayrinti=253

Marmara Üniversitesi
Sınav tarihi: 11 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 19 Mart 2013 – 19 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://www.marmara.edu.tr/notice/2013-muyos-marmara-universitesi-yurt-disindan-ogrenci-secme-sinavi-2013-muyos-marmara-university-entrance-for-students-from-abroad/

Mersin Üniversitesi
Sınav tarihi: 31 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 4 Mart 2013 – 30 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://www.mersin.edu.tr/haberler/mersin-universitesi-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-meuyos-duyurusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sınav tarihi: 12 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 1 Mayıs 2013 – 5 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://www.intstudent.mu.edu.tr/tr/duyuru/uluslararasi-ogrenci-basvurulari-baslamistir-1485

Mustafa Kemal Üniversitesi
Sınav tarihi: 3 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 3 Haziran 2013 – 28 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://www.mku.edu.tr/read.php?type=683e3d6bb16307a84e2672fe85b8edb0&id=2008

Namık Kemal Üniversitesi
Sınav tarihi: 25 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 23 Mayıs 2013 – 14 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://uok.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/4056/4213

Özyeğin Üniversitesi
Sınav tarihi: 5 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/ULUSLARARASI/Full-Time-International-Students/Undergraduate-Students/OzU-YOS?lang=Turkish

Pamukkale Üniversitesi
Sınav tarihi: 12 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 6 Mayıs 2013 – 31 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sınav tarihi: 18 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 8 Ocak 2013 – 21 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://ise.omu.edu.tr/

Selçuk Üniversitesi
Sınav tarihi: 8 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 8 Nisan 2013 – 3 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://suyos.selcuk.edu.tr/

Süleyman Demirel Üniversitesi
Sınav tarihi: 11 Haziran 2013
Başvuru tarihleri: 9 Nisan 2013 – 10 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://w3.sdu.edu.tr/Haber.aspx?id=1705

Uludağ Üniversitesi
Sınav tarihi: 5 Temmuz 2013
Başvuru tarihleri: 3 Haziran 2013 – 16 Haziran 2013
Başvuru web adresi: http://oidb.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/877

Uşak Üniversitesi
Sınav tarihi: 20 Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 8 Nisan 2013 – 15 Mayıs 2013
Başvuru web adresi: http://yos.usak.edu.tr/tr/index.html

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sınav tarihi: 26  Mayıs 2013
Başvuru tarihleri: 1 Nisan 2013 – 19 Nisan 2013
Başvuru web adresi: http://www.ydok.yildiz.edu.tr/

NOT: Liste alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

2012 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştiren üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

2011 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştiren üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

NOT: Üniversitelerle düzenli olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda edindiğimiz bilgilere göre, yukarıda yer alan üniversiteler dışında da kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı gerçekleştirmeyi planlayan ve bunun üzerine çalışmalar yürüten üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversiteler, henüz bu çalışmalarını ve kararlarını resmi olarak duyurmadıklarından,  kendileri herhangi bir açıklama yapmadığı sürece kurumumuz  kamuoyunu yanlış yönlendirmemek adına bu üniversitelerin isimlerini açıklamamaktadır.

Üniversiteler tarafından resmi açıklamalar yapıldığı takdirde bu bilgiler her zaman olduğu yine gibi ilk olarak web sitemizden duyurulacaktır.


Sayın ziyaretçi lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

metropolkurslari.com üniversitelerin web sayfalarındaki hatalardan veya bu sayfanın hazırlanmasında meydana gelebilecek yazılı (kelime, tarih, link, sayı vb.) hatalardan oluşabilecek olumsuz sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve bu sayfada yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmez.

Bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlı olup, üniversitelerin web sayfalarında yapılan açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Lütfen daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için üniversitelerin web sayfalarını ziyaret ediniz.

Önerileriniz ve şikayetleriniz için lütfen metropol@metropolkurslari.com mail adresiyle iletişime geçiniz.

Website: