2015 Yılında YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Düzenleyecek Olan Üniversiteler

Son güncelleme: 18 Eylül 2015

Kendi resmi web siteleri aracılığıyla 2015 yılında kendi bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştireceğini duyuran üniversiteler aşağıda yer almaktadır. Üniversitelerden yeni açıklamalar geldikçe sayfamız güncellenecektir.

Ankara Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi: 31 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.30
Sınav başvuru tarihleri: 30 Mart 2015 – 29 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://ayos.ankara.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:15.06.2015
Sonuç web adresi:http://ayos.ankara.edu.tr/?p=1159

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)
Sınav tarihi: 10 Haziran 2015 Çarşamba
Sınav başvuru tarihleri: 25 Mayıs 2015 – 29 Mayıs 2015
Başvuru web adresi:http://international.ibu.edu.tr/index.php/tr/
Sonuç açıklanma tarihi:12.06.2015
Sonuç web adresi:http://ajanda.ibu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/06/Foreign-Students-Exam-Results_12-06-2015.pdf

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Sınav tarihi: 2 Mayıs 2015 Cumartesi Saat: 14.00
Sınav başvuru tarihleri: 30 Mart 2015 – 22 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://bys.akdeniz.edu.tr/akus/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: http://bys.akdeniz.edu.tr/akus/login

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Sınav tarihi: 13 haziran 2015 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri: 20 Nisan 2015 – 24 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.anadolu.edu.tr/duyurular/anadolu-universitesi-yurt-iciyurt-disi-yabanci-1429541929
Sonuç açıklanma tarihi: 22 Haziran 2015 Pazartesi
Sonuç web adresi:http://www.anadolu.edu.tr/duyurular/anadolu-universitesi-yabanci-uyruklular-icin-yuksekogretime-gecis-ve-1434988765

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
Sınav tarihi: 11.07.2015 Saat:12.00
Sınav başvuru tarihleri: 15.06.2015 – 26.06.2015
Başvuru web adresi:http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=323034
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=313838

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sınav tarihi: 25 Nisan 2015 Cumartesi Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Mart 2015 – 15 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://ataworld.atauni.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 13 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: http://obs.atauni.edu.tr/YOS/giris.aspx

Başkent Üniversitesi (Ankara)
Sınav tarihi: 29 Mayıs 2015 Cuma
Sınav başvuru tarihleri: 11 Mayıs 2015 – 25 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.baskent.edu.tr/duyurular/3288/3288.pdf
Sonuç açıklanma tarihi: 5 Haziran 2015
Sonuç web adresi:

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)
Sınav tarihi: 31 Mayıs 2015 Pazar Saat:14.00
Sınav başvuru tarihleri: 27 Nisan – 20 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://yos.balikesir.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:24 Haziran 2015
Sonuç web adresi:http://yos.balikesir.edu.tr/

Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2015 Pazar Saat: 14.00
Sınav başvuru tarihleri: 24 Mart 2015 – 8 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://yos.cbu.edu.tr/anasayfa.tr.html
Sonuç açıklanma tarihi: 10 Haziran 2015
Sonuç web adresi: http://yos.cbu.edu.tr/anasayfa.tr.html

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
Sınav tarihi: 7 Haziran 2015 Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 23 Şubat 2015 – 15 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://uys.cumhuriyet.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 22 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: http://uys.cumhuriyet.edu.tr/

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale)
Sınav tarihi: 10 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 15 Ocak 2015 – 20 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://yos.comu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 1 Haziran 2015
Sonuç web adresi: http://yossinav.comu.edu.tr/index/login_ogrenci

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı)
Sınav tarihi: 13 – 14 Haziran Cumartesi – Pazar 2015
Sınav başvuru tarihleri: 13 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://oidb.karatekin.edu.tr/2015yurt-disindan-o%C4%9Frenci-kabul-kilavuzu-288-duyurusu.karatekin
Sonuç açıklanma tarihi: 19 Haziran 2015
Sonuç web adresi:

Çukurova Üniversitesi (Adana)
Sınav tarihi: 3 Mayıs 2015 Pazar Saat: 09.30
Sınav başvuru tarihleri: 16 Şubat 2015 – 17 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://iso.cu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:15/05/2015
Sonuç web adresi: http://iso.cu.edu.tr/

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
Sınav tarihi: 10 Haziran 2015 Çarşamba Saat: 11.00
Sınav başvuru tarihleri: 04 Mayıs 2015 – 3 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://www.dpu.edu.tr/index/duyuru/325/yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-basvurulari-basladi
Sonuç açıklanma tarihi: 19 Haziran 2015
Sonuç web adresi: http://www.dpu.edu.tr/index/duyuru/325/yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-basvurulari-basladi

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Nisan 2015 – 8 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=241364&duyuru_id=240
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=241493&duyuru_id=240#

Ege Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 17 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 6 Nisan 2015 – 17 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://oidb.ege.edu.tr/haber.asp?xon=976
Sonuç açıklanma tarihi:03.06.2015
Sonuç web adresi: http://oidb.ege.edu.tr/YosBasvuru/egeyossonuc.aspx

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir)
Sınav tarihi: 17 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 23 Şubat 2015 – 1 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://yos.ogu.edu.tr/index.html
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: http://yos.ogu.edu.tr/kayitli2015.html

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
Sınav tarihi: 24 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 2 Şubat 2015 – 30 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://ersem.erciyes.edu.tr/yos/
Sonuç açıklanma tarihi: 12 Haziran 2015
Sonuç web adresi:http://ersem.erciyes.edu.tr/yos/

Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Sınav tarihi: 08 haziran 2015 Pazartesi
Sınav başvuru tarihleri: 04 Mayıs 2015 – 05 Haziran 2015
Başvuru web adresi: https://yeni.firat.edu.tr/tr/content/f%C3%BCy%C3%B6s-2015-akademik-takvim-ve-s%C4%B1nav-k%C4%B1lavuzu-yay%C4%B1nland%C4%B1
Sonuç açıklanma tarihi: 12 Haziran 2015
Sonuç web adresi:

Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 8 Eylül 2015 Salı
Sınav başvuru tarihleri: 10 Ağustos 2015 – 17 Ağustos 2015
Başvuru web adresi: http://gsu.edu.tr/tr/universite/ogrenci-kabul/yurtdisindan-veya-yabanci-uyruklu-ogrenci-kabulu
Sonuç açıklanma tarihi:11 Eylül 2015
Sonuç web adresi:

Giresun Üniversitesi (Giresun)
Sınav tarihi: 26 Temmuz 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 11 Nisan 2015 – 17 Temmuz 2015
Başvuru web adresi: http://fso.giresun.edu.tr/index.php?id=190
Sonuç açıklanma tarihi:22.08.2015
Sonuç web adresi:http://fso.giresun.edu.tr/index.php?id=268&tx_ttnews[tt_news]=197&tx_ttnews[backPid]=190&cHash=a89e1416f8

Iğdır Üniversitesi (Iğdır)
Sınav tarihi:12.08.2015
Sınav başvuru tarihleri:27.07.2015 – 07.08.2015
Başvuru web adresi:http://www.igdir.edu.tr/uluslararas%C4%B1-%C3%B6%C4%9Frenci-ba%C5%9Fvuru-formu#
Sonuç açıklanma tarihi:14.08.2015
Sonuç web adresi:http://www.igdir.edu.tr/duyuru/%C4%B1%C4%9Fd%C4%B1r-%C3%BCniversitesi-uluslararas%C4%B1-%C3%B6%C4%9Frenci-s%C4%B1nav%C4%B1-sonu%C3%A7lar%C4%B1#

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 16 Mayıs 2015 Cumartesi Saat: 15.00
Sınav başvuru tarihleri: 16 Mart 2015 – 20 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://yos.istanbul.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:08 Hziran 2015
Sonuç web adresi: http://yos.istanbul.edu.tr/

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 10 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 2 Şubat 2015 – 7 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.iku.edu.tr/5/31032/ikuyos-2015.html
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir)
Sınav tarihi: 22 Haziran 2015 Pazartesi
Sınav başvuru tarihleri: 04 Mayıs 2015 – 05 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://ikc.edu.tr/duyurular/detay/duyuru/1801/-ikcuyos-2015-basvurulari
Sonuç açıklanma tarihi: 29 Haziran 2015
Sonuç web adresi:http://ubs.ikc.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=4

İstanbul Medeniyet Üniversitesi(İstanbul)
Sınav tarihi: 13.07.2015
Sınav başvuru tarihleri:12 Haziran 2015 – 29 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://www.medeniyet.edu.tr/Duyuru_ve_Haberler_istanbul_medeniyet_universitesi__2015-2016_egitim-ogretim_yili_lisans_programlarina_yurtdisindan_ogrenci_basvuru_kabul_ve_kayit_ilani.html
Sonuç açıklanma tarihi: 15 Temmuz 2015
Sonuç web adresi:http://www.medeniyet.edu.tr/content/userfiles/Ogrenciisleri/2015-2016%20Y%C3%96S%20SINAV%20SONU%C3%87LARI.pdf

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
Sınav tarihi: 2 Mayıs 2015 Cumartesi Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 16 Şubat 2015 – 17 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://yos.ktu.edu.tr/tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 22 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: http://yos.ktu.edu.tr/tr/

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Sınav tarihi: 17 Mayıs 2015 Pazar Saat: 09.30 – 13.30 – 16.00
Sınav başvuru tarihleri: 16 Şubat 2015 – 30 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://www.kunibyos.com/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi: http://www.kunibyos.com/KPortfolio/KStudentLogin.aspx

Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu)
Sınav tarihi: 30.06.2015 Saat:10:00
Sınav başvuru tarihleri:Son Başvuru Tarihi:30.06.2015
Başvuru web adresi:http://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/2012-09-04-13-25-08/menu-duyurlar-tr/1652-sureliduyurular-2015-2016-yili-yabanci-uyruklu-ogrenci-alim-kilavuzu-tr
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 9 Mayıs 2015 Cumartesi Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 16 Mart 2015 – 10 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://muyos.marmara.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 27 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: https://basvuru.marmara.edu.tr/

Mersin Üniversitesi (Mersin)
Sınav tarihi: 31 Mayıs 2015 Pazar Saat: 09.30
Sınav başvuru tarihleri: 11 Şubat 2015 – 15 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.mersin.edu.tr/haberler/mersin-universitesi-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-meuyos-2015-
Sonuç açıklanma tarihi: 8 Haziran 2015
Sonuç web adresi:http://www.mersin.edu.tr/haberler/meuyos-2015-sonucu-ve-tercih-islemleri

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Sınav tarihi: 26 Haziran 2015
Sınav başvuru tarihleri: 25 Mayıs 2015 – 19 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://www.mku.edu.tr/main.php?page=readpage&id=12295&location=oidb
Sonuç açıklanma tarihi: 03 Temmuz 2015
Sonuç web adresi:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla)
Sınav tarihi: 15 Haziran 2015 Pazartesi
Sınav başvuru tarihleri: 27 Nisan 2015 – 8 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://intstudent.mu.edu.tr/tr/duyuru/mugla%27da-yapilacak-uluslararasi-ogrenci-sinavi-12261
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:http://mugla.basvuru.mu.edu.tr/tr/giris

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)
Sınav tarihi: 23 Haziran 2015 Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 13 Nisan 2015 – 18 Haziran 2015
Başvuru web adresi: http://uok.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/8413/4213
Sonuç açıklanma tarihi: 25 Haziran 2015
Sonuç web adresi:http://uok.nku.edu.tr/AnaSayfa/0/s/8413/4213

On Dokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 17 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 5 Ocak 2015 – 1 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://ise.omu.edu.tr
Sonuç açıklanma tarihi: 15 Haziran 2015
Sonuç web adresi: http://ais.uzem.omu.edu.tr/

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Sınav tarihi: 11 Haziran 2015 Perşembe
Sınav başvuru tarihleri: 4 Mayıs 2015 – 29 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 16 haziran 2015
Sonuç web adresi:

Recep Tayyib Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Sınav tarihi: 13.07.2015 Pazartesi
Sınav başvuru tarihleri:01.06.2015 – 03.07.2015
Başvuru web adresi:http://erdogan.edu.tr/yos/tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 31.07.2015
Sonuç web adresi:

Selçuk Üniversitesi (Konya)
Sınav tarihi: 3 Mayıs 2015 Pazar Saat: 14.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Nisan 2015 – 20 Nisan 2015
Başvuru web adresi: https://www.selcuk.edu.tr/suyos/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 22 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: https://www.selcuk.edu.tr/suyos/tr?h=3474

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Sınav tarihi: 23 Mayıs 2015 Cumartesi Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 1 Nisan 2015 – 12 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://w3.sdu.edu.tr/duyuru/3763/suleyman-demirel-universitesi-yos-basvuru-tarihleri-ve-sinav-merkezleri-hakkinda
Sonuç açıklanma tarihi:28.05.2015
Sonuç web adresi: http://w3.sdu.edu.tr/duyuru/3763/suleyman-demirel-universitesi-yos-basvuru-tarihleri-ve-sinav-merkezleri-hakkinda

Uludağ Üniversitesi (Bursa)
Sınav tarihi: 22 Mayıs 2015 Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 24 Nisan 2015 – 9 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://oidb.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/878
Sonuç açıklanma tarihi: 8 Haziran 2015
Sonuç web adresi: http://internationalstudents.uludag.edu.tr/sonuc/

Uşak Üniversitesi (Uşak)
Sınav tarihi: 24, 26 Haziran 2015 – 3, 10, 24 Temmuz 2015
Sınav başvuru tarihleri: 9 Haziran 2015 – 23,26 Haziran 2015 ile 7, 21, 28 Temmuz 2015
Başvuru web adresi: http://yos.usak.edu.tr/tr/index.html
Sonuç açıklanma tarihi: 26 Haziran 2015 – 3, 10 , 24 , 31 Temmuz 2015
Sonuç web adresi:http://yobs.usak.edu.tr/uuyosbasvuru/login.aspx

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 3 Mayıs 2015 Pazar Saat: 10.00
Sınav başvuru tarihleri: 2 Şubat 2015 – 3 Nisan 2015
Başvuru web adresi: http://www.ydok.yildiz.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi: 12 Mayıs 2015
Sonuç web adresi: http://www.ydok.yildiz.edu.tr/ydok/adaygirisi2015.php

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)
Sınav tarihi: 4 Mayıs Pazartesi Saat: 13.00
Sınav başvuru tarihleri: 13 Nisan 2015 – 1 Mayıs 2015
Başvuru web adresi: http://studyinyyu.yyu.edu.tr/sayfalar.php?tur=aGFiZXJsZXI&id=MTE5MA
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

2014 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenleyen üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

2013 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenleyen üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

2012 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenleyen üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

2011 yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) düzenleyen üniversitelerin listesini görüntülemek için lütfen tıklayınız…

NOT: Üniversitelerle düzenli olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda edindiğimiz bilgilere göre, yukarıda yer alan üniversiteler dışında da kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı gerçekleştirmeyi planlayan ve bunun üzerine çalışmalar yürüten üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversiteler, henüz bu çalışmalarını ve kararlarını resmi olarak duyurmadıklarından, kendileri herhangi bir açıklama yapmadığı sürece kurumumuz kamuoyunu yanlış yönlendirmemek adına bu üniversitelerin isimlerini açıklamamaktadır.

Üniversiteler tarafından resmi açıklamalar yapıldığı takdirde bu bilgiler her zaman olduğu gibi yine ilk olarak web sitemizden duyurulacaktır.

Website: