Danıştay’dan Sınavsız Ögrenci Alımına Durdurma Kararı

Yargının verdiği bu kararla birlikte 3. dünya ülkelerinde hiç bir denetime tabi olmaksızın verilen karne notlarıyla, öğrencilerin sınavsız olarak Türk üniversitelerine yerleştirilmesine ilişkin kaygılar ortadan kaldırılmıştır.

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, YÖK’ün yurt dışından sınavsız öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

Demir yaptığı yazılı açıklamada, YÖK’ün 18 Şubat 2010 tarihinde aldığı”Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” kararını anımsatarak, bu karar uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere sınavsız girebilmelerine olanak sağlandığını belirtti.

Kamuoyunda büyük tepki toplayan uygulamayı dava konusu yapacakları açıklamasının duyulması üzerine, YÖK’ün düzenlemenin geri çekildiğini açıkladığını ifade eden Demir, ”17 Mart 2010 tarihli düzeltilmiş kararda, ‘2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Kaldırılmasına’ ibaresi korunarak, dayanak yönetmeliğin zorunlu gördüğü ‘Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı kaldırma inadı sürdürülmüştür. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere düzenlemeye göre; lise öğrenimlerinin bir bölümünü veya tamamını yurtdışında tamamlayan ve uyruklarından biri TC veya KKTC olan çift uyruklu öğrenciler, 2010 yılı içerisinde TC veya KKTC uyruğundan çıkarlarsa, sınavsız olarak yükseköğretim kurumlarına alınabileceklerdir. Söz konusu hüküm, ‘yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun çift uyruklu olduğu gerçeği’ ve de ‘Türk uyruğundan çıkma işlemi ile çıkma sonrası tekrar Türk uyruğuna girme işleminin son derece basit bir prosedürle gerçekleştiği gerçeği’ ışığında irdelendiğinde amaçlananı ortaya koymaktadır.”

Konuyu Danıştay’a taşıdıklarını anımsatan Demir, davanın görüldüğü Danıştay 8. Daire’nin yürütmeyi durdurma taleplerini reddettiğini, Danıştay kararına karşı yaptıkları itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından haklı bulunarak, düzenlemenin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi.

Kaynak: http://www.egitimis.org.tr/HaberDetay.aspx?HID=1168

Mahkemenin Kararı full metin olarak : TIKLAYINIZ (.doc formatında)

English:

Veli Demir, the leader of the Union of Education and Science Employees (Eğitim-İş), announced that Plenary Session of Administrative Law Divisions of the Council of State had granted a stay of execution to the arrangement, prepared by YÖK, concerning the admission of students from abroad without entrance exam.

In his press release, Demir reminded the decision about “The Rudiments of Admission of Students from Abroad” that YÖK took in February 18, 2010 and expressed that foreign national students were granted permission to study at universities without entrance exam in accordance with this decision.

Demir said YÖK announced the withdrawal of the arrangement after they declared that they would contest the legitimacy of the arrangement having faced public backlash. In the revised decision dated March 17, 2010 the phrase “Abolishment of YÖS from 2010-2011 Academic Year on” was left untouched with a persistent intend to abolish YÖS which is obligatory according to the relevant regulation. As we mentioned before, according to the new arrangement, citizens of Republic of Turkey (TC) and Turkish Republic of Northern Cyprus (KKTC) who have dual nationality and accomplished all or some of their high school education abroad would be able to apply to universities without entrance exam, provided that they renounced their TC or KKTC nationality within the year 2010.

Demir, having reminded that they contested the legitimacy of the arrangement in Council of State and their demand for stay of execution was rejected by the 8th Division of Council of State, announced that their objection for the rejection decision was accepted by Plenary Session of Administrative Law Divisions of the Council of State and the arrangement was granted a stay of execution.

Consequently, the arrangement is not valid anymore and that means foreign national students will go on taking YÖS exam.

Website: