• Metropol Eğitim Kurumları'nda

  • Konular ayrıntılı olarak işlenir ve konuların iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan tekrarlar yapılır.

  • Konu bitimlerinde verilen test ve taramalarla öğrencinin öğrenme düzeyi kontrol edilir.

  • Konular, öğrencilere verilen çalışma kitapçıkları ile pekiştirilir. Ödev takipleri ders öğretmenlerince yapılır. Ödev takip raporları rehberlik servisince dosyalanır ve gerektiğinde velilerle paylaşılır.

  • Etüt programları öğretmenler gözetiminde sürdürülür.

  • Kurslarımızda uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan soru bankaları, konu anlatımlı kitaplar, dergiler, çalışma kitapçıkları, yaprak testler, tarama testleri öğrencilerimize ücretsiz olarak verilir.

  • Dersler belli bir sistematik içerisinde yürütülür. Bu sayede devam-devamsızlık takip edilerek gerekli önlemler alınır.

  • Velilerimiz dilediklerinde telefonla veya internet aracılığıyla öğrencileriyle ilgili bütün bilgileri alabilirler.

  • Öğrenci sürekli takip edilerek sınav sonuçları- devamsızlık bilgileri – öğrencinin moral-motivasyon durumu veliye ulaştırılır.

  • Her dönem en az bir defa veli toplantısı yapılarak velilerimiz bilgilendirilir. Ayrıca rehberlik servisi de gerekli gördüğünde velilerle bire-bir görüşmeler yapar.

  • Kurslarımızda, öğrencilerimizin ders dışında da, verimli bir şekilde çalışabilecekleri ortamlar bulunmaktadır(Kütüphaneler, etüt salonları vb.).

  • Öğrencilerimizin sınav stresini azaltmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla kurslarımızda belli aralıklarla sosyal içerikli etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerimizin katılımı sağlanır.

   

   

 • Uluslararası MET-YÖS 2017