• Başarıya açılan kapı...

  Bildiğiniz gibi, Dünya'nın birçok ülkesindeki ortaöğretim eğitiminin öğrenciye kazandırdıklarıyla, ÖSYM'nin sınavlarda ölçmeye çalıştığı bilgi birikimi arasında büyük farklılıklar vardır. İşte bu farklılık , Metropol SAT, YÖS, YÇS veya TCS hazırlık kurslarına duyulan gereksinimin temel kaynağıdır. Bu yıl bir karar vererek seçiminizi yapacaksınız. Biz sizi “METROPOL ailesine” katılmaya davet ediyoruz. Çünkü “kalite” ve “mükemmellik” anlayışından asla ödün vermeyen, “ seçkin” öğretim ve yönetim kadrosunu tam bir motivasyonla bir araya getiren kurumumuzda yer almanızı istiyoruz.

  Kurslarda Başarının Koşulu Nedir?

  Kurslarımızda uygulanan programların amacı; sınav müfredatının tümünü öğrenciye kavratmak, öğrencinin anlama, öğrenme ve uygulama becerisini arttırarak, öğrenciyi hedeflerine ulaşabilecek bir düzeye getirmektir. Bilgi birikimleri ve öğrenme düzeyleri eşit olmayan öğrencilerden oluşan sınıflarda, verimlilik düşer ve öğrencilerin öğrenme gelişimleri yavaşlar. Bu nedenle başarı için kurslarda “homojen sınıf”ların oluşturulması şarttır.

  Homojen sınıfların oluşturulması mümkün mü?

  Kurslarımızda, öğrenci başarısının bu ilk koşulunu “sınıf değiştirme sistemi” ile yerine getirmektedir. Olumlu sonuçlarını aldığımız bu sistem, uzun yıllardır kurslarımızda uygulanmaktadır. Bu sistemde, yıl içinde uyguladığımız deneme sınavları sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin sınıfları değiştirilmekte, bilgi ve pratik düzeyleri birbirine yakın öğrenciler ortak sınıflara yerleştirilmektedir. Öğrencinin, gelişme hızına bağlı olarak, düzeyine uygun bir sınıfa geçmesi ancak kendisine aktarılan bilgileri anlama ve öğrenme gücünü geliştirmesiyle mümkün olmaktadır. Bu uygulama, sınıf temposunun altına düşmemek için, öğrenciyi sürekli ve programlı bir çalışmaya yöneltmektedir.

  VE TABİ Kİ DİSİPLİN…

  METROPOL Eğitim Kurumları olarak anlayışa dayanan sistemli bir disiplini benimsiyoruz. Metropol Eğitim Kurumları'nda öğretmen, öğrenci ve personel için ayrı ayrı disiplin kuralları hakimdir. Örneğin öğrencilerimiz için;

  • Bir öğrenci kursa geldikten sonra izin almadan dışarı çıkamaz.

  • Bir saat dahi devamsızlık yapan öğrenci aynı gün içerisinde ailesine bildirilir.

  • İzin almak için idareye gelen öğrencinin ailesi aranarak ailesinin bilgisi dahilinde izin verilir.

  • Kantinde bir teneffüs süresinden dazla ( 10 dk. ) oturmak yasaktır.

  • Ek derslerin ve etütlerin planlanmış başlangıç ve bitiş saatleri vardır.

  • Sınıflarda dersin işlenmesine herhangi bir şekilde engel olan öğrenciye asla tölerans edilmez. Tabi ki eğitimin layıkıyla olması için gerekli ve zorunlu olan tüm disiplin kuralları Metropol Eğitim Kurumları'nda eğitimin bir parçasıdır.

  • Ayrıca öğrenci ile ilgili
  - Devam, devamsızlık
  - Sınıftaki başarı durumu
  - Deneme sınav sonuçları vs. bilgiler veliye düzenli olarak bildirilmektedir.

 • Uluslararası MET-YÖS 2017