• Eşitlik,
  Bilimsellik,
  Kurumsallık,
  Çağdaşlık,
  Üretkenlik,
  Katılımcılık,
  Liderlik,
  Yenilikçilik,
  ve
  Dayanışma

 • Uluslararası MET-YÖS 2019