Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS 2014 Duyurusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS 2014 duyurusu yapılmıştır. (Samsun)

Sınav tarihi: 25 Mayıs 2014 Pazar

Sınav başvuru tarihleri: 15 Ocak 2014 – 2 Mayıs 2014

Duyuru ve başvuru web adresi: http://ise.omu.edu.tr/

Website: