SAT Mathematics (Subject Explanations and Sample Questions)

 

sat-mathematics-subject-explanations-and-sample-questions-jpg

 

SAT Matematik Konu Anlatımlı Örnek çözümlü kitabı SAT için hazırlanmış olup detaylı konu anlatımı, soru çözümleri ve çözümlü testleri içermektedir. Bu kitapta aşağıdaki konular yer almaktadır:

Doğal sayılar, tam sayılar, pozitif tam sayılar, ardışık sayılar, bölme-bölünebilme, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, üslü ve köklü sayılar, özdeşlikler ve çarpanlarına ayırma, oran –orantı, yüzde, fonksiyonlar, matematiksel modeller, sayma sayıları, olasılık ve mantık problemleri, dört işlem

problemleri, veri yorumlama, aritmetik ortalama ve medyenler.

2. Baskı: Mart 2015, 528 Sayfa.

Website: