• www.www.metropolkurslari.com internet sitesi Metropol Eğitim Kurumları'na ait olup, Metropol Türkçe Öğretim Merkezi Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

  Metropol Eğitim Kurumları internet sitesindeki tüm dokümanlar Metropol Türkçe Öğretim Merkezi Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, kiralayamaz, postalayamaz, iletemez, dağıtamaz, yeniden yayımlayamaz ya da başka bir bilgisayara hiçbir format altında yükleyemezsiniz. Bahsi geçen izinsiz faaliyeti gerçekleştirdiğiniz takdirde 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince hukuken sorumluluk altına girersiniz.

  Metropol Eğitim Kurumları web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Metropol Eğitim Kurumları web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

  İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Metropol Eğitim Kurumları web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Metropol Eğitim Kurumları yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Şu kadar ki; Metropol Eğitim Kurumları web sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Metropol Eğitim Kurumları logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Metropol Eğitim Kurumları dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Metropol Eğitim Kurumları sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereğ,i sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Metropol Eğitim Kurumları'nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

  Metropol Eğitim Kurumları, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

  Metropol Eğitim Kurumları web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Metropol Eğitim Kurumları tarafından garanti edilmemektedir.

  Metropol Eğitim Kurumları web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Metropol Eğitim Kurumları'nın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

  Ayrıca yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Metropol Eğitim Kurumları hiç bir şekilde sorumlu değildir.

  Metropol Eğitim Kurumları web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Metropol Eğitim Kurumları'na ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Metropol Eğitim Kurumları tarafından beyan ve işbu Metropol Eğitim Kurumları web sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

 • Uluslararası MET-YÖS 2019