Yabancı uyruklu öğrenciler 2011 yılında ne olacak?

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ METROPOL EĞİTİM KURUMLARI AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere 2010 yılının ilk aylarında YÖK (Yükseköğretim Kurulu), yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine kabulu ve yerleştime işlemlerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

Bu düzenlemeler 17 Mart 2010 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli” açıklaması ile bazı değişikliklere uğramasına rağmen genel olarak bütünlüğünü korumaktadır.

 

ÖSYM tarafından uygulanan YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) 2011 yılında yapılacak mı?

ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) 2010 yılı Mayıs ayında son defa uygulanmış ve 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu kabul kriterleri ile yerleştirme işlemleri tamamen üniversitelerin inisiyatiflerine bırakılmıştır.  Üniversiteler hangi uluslararası sınavlarla veya diplomalarla yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceklerini kendileri belirleyecektir. Aynı zamanda gerek duyan üniversiteler kendi YÖS sınavlarını da yapabileceklerdir.

Bu konuda henüz birçok üniversite net bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi kendi bünyelerinde yabancı uyruklu öğrenci sınavlarını (YÖS) uygulayacaklarını buna ek olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi kendi uygulayacağı ya da diğer üniversitelerin uygulayacağı yabancı uyruklu öğrenci sınavlarını öğrenci kabulünde değerlendirmeye alacağını resmi olarak duyurmuştur.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir’de yer alan bazı üniversiteler ile beraber bu iller dışında kalan kimi üniversitelerin de kendi bünyelerinde sınavlar gerçekleştirebilecekleri ve aynı zamanda diğer üniversitelerin gerçekleştirdikleri sınavları dikkate alabilecekleri bilgisi alınmıştır. Bazı üniversitelerin sadece kendi bünyelerinde sınavlar gerçekleştirme olasılıkları bulunmakla beraber, bir kısım üniversite ise aynı ilde veya bölgede bulunan diğer üniversitelerle ortak sınavlar gerçekleştirebileceklerdir.

Bu üniversitelerin isimleri, ilgili yükseköğretim kurumlarının henüz resmi olarak açıklama yapmamaları nedeniyle ve kamuoyunu yanlış yönlendirmemek adına, üniversiteler resmi olarak açıklama yapmadıkları sürece tarafımızdan duyurulmayacaktır.

Tüm bunlara ilaveten; Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin dışında henüz resmi olarak açıklama yapan üniversite olmaması da gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda yabancı uyruklu öğrenci alımı gerçekleştirecek bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde ya da düzenlenecek ortak sınavlarla öğrenci kabulü gerçekleştirmemeleri de mümkündür.

Önümüzdeki aylarda üniversite senatolarının toplanması ve kendi bünyelerinde yapacakları sınavlara ilişkin ayrıntılı ve resmi bilgileri kamuoyuna duyurmaları beklenmektedir.

 

Üniversitelerin yapacakları YÖS sınavları ne zaman ve nasıl olacak?

Üniversitelerle yapılan görüşmeler ve YÖK’ten (Yükseköğretim Kurulu) yapılan açıklamalara göre, gerçekleştirilecek olan sınavların Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

YÖK’ten ve resmi olarak açıklama yapan üniversitelerden alınan bilgilere göre sınavların içerikleri konusunda genel kanı, sınavların içeriklerinin önceki yıllarda gerçekleştirilen YÖS sınavlarına benzer nitelikte olacağı yönündedir. Üniversitelerden alınan bilgilere göre uygulanacak olan sınavların Matematik, Geometri ve Türkçe’den kesinlikle oluşacağı ayrıca sınavlara herhangi bir ek yapıldığı takdirde ise ilgili değişikliği üniversitelerin web sayfalarından öğrenilebileceği bilgisi alınmıştır. Ayrıca Eylül 2010’da Anadolu Üniversitesi’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdiği sınavda Matematik, Geometri ve Türkçe’den soruların sorulduğu öğrenilmiştir. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde yapacağı sınav tarihini 17 Nisan 2011 olarak duyurmuş, başvuruların ise 7 Şubat 2011 – 25 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleşeceğini üniversitenin resmi web sitesi aracılığıyla açıklamıştır.

Üniversiteler tarafından yapılacak olan sınavlarda Matematik, Geometri ve Türkçe’nin dışında Genel Yetenek (IQ) alanından da sorularla karşı karşıya kalınabilmesi olasıdır. Buna ek olarak, düşük bir ihtimal olmakla beraber bazı üniversitelerin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından da soruları uygulayacakları sınavlara dahil etme olasılıkları da bulunmaktadır.

Önümüzdeki aylarda üniversiteler tarafından yapılacak olan açıklamalarla yine bu konular da netlik kazanacaktır.

 

Üniversitelerin yapacakları sınavların (YÖS) dışında başka hangi sınav veya sınavlarla Türkiye üniversitelerin de öğrenim görülebilir?

Daha önceki yıllarda uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarına (YÖS) merkezi olarak uygulanması, geçerlilik süresinin 2 yıl olması ve isteyen her öğrencinin katılabilmesi yönlerinden benzeyen ve yabancı uyruklu öğrenci alımı yapan tüm üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun kabul ettiği tek geçerli sınav SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavıdır.

SAT (Scholastic Aptitude Test), YÖS benzeri bir matematik – geometri testi içeriğine sahip ve yine matematik – geometri testi düzey olarak önceki yıllarda uygulanan yabancı uyruklu öğrenci sınavlarına benzeyen bir sınavdır. 2005 yılından itibaren yabancı uyruklu öğrenci kabul eden birçok üniversite SAT (SAT-1) sınavı sonucuyla öğrenci alımı yapmaktadır. Özellikle son yıllarda SAT (SAT–1) sonucu ile öğrenci alımı yapan üniversite sayısı artmış, hatta 2010 yerleştirmelerinde Türkiye’nin güzide üniversitelerinden biri olan Boğaziçi üniversitesi sadece SAT (SAT-1) sonucu ile yabancı uyruklu öğrenci alımı gerçekleştirmiştir.

SAT sınavının uluslararası geçerliliği olan diğer diplomalardan ve sınavlardan farkı aynı YÖS gibi isteyen her üniversite adayının bu sınava katılabilmesidir. Diğer diplomalar veya sınavlar sadece belirli ülkelerin vatandaşları ya da belirli tiplerdeki liselerin öğrencileri için geçerli olduğundan farklı uyruktaki ve farklı lise öğrenimlerinde geçmiş üniversite adayları için uygun olmamaktadır.

 

SAT sınavı ile bütün üniversitelere yerleşilebilir mi?

2005 yılında yapılan düzenleme ile beraber yabancı uyruklu öğrenci kabul eden birçok üniversite SAT (Scholastic Aptitude Test) ile öğrenci kabul etmektedir. 2011 yılından itibaren ise yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına sahip olacak olan tüm üniversitelerin SAT (Scholastic Aptitude Test) ile öğrenci alımı gerçekleştireceği beklenmektedir.

T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrenciler 2011 yılında yabancı uyruklu öğrenci statüsünde üniversitelere başvuru yapabilecekler midir?

YÖK 2010 yılının ilk aylarında almış olduğu kararlarla, T.C. vatandaşlığından çıkmış ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin 2011 yılından itibaren yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuramayacağını duyurmuştur. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) bu açıklamayı ilk yaptığında 2011 yılından önce vatandaşlıktan çıkanlar için herhangi bir problem söz konusu değildir olarak anlaşılsa da, YÖK ile son dönemde yapılan görüşmelerde 2011’den önce T.C.’den çıkmış olmanın herhangi bir avantaj sağlamayacağı anlaşılmıştır.

Fakat YÖK’ün yaptığı bu düzenlemeye karşı hem Danıştay’a hem de diğer mahkemelere açılan davalar devam etmektedir. T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin durumu önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır. Bu öğrenciler üniversitelerin yapacağı YÖS’ler ya da SAT sınavı ile üniversitelere yerleşemez iseler YGS – LYS sınavlarıyla üniversitelere kabul edilebileceklerdir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversitelerin gerçekleştirecekleri sınavlar, bu sınavların içerikleri, tarihleri ile ilgili bilgileri ve yeni açıklamaları; aynı zamanda T.C. vatandaşlığından çıkmış (mavi karta sahip veya değil) ve aynı zamanda lisenin tamamını Türkiye’deki liselerde bitirmiş öğrencilerin durumu hakkında yeni gelişmeleri önümüzdeki süreçte de sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Resmi açıklamalar dışındaki hiçbir gelişme kesinlik kazanmadan web sitemizde yer almayacaktır. Bu nedenledir ki, doğru ve güvenilir bilgi için YÖK (Yükseköğretim Kurulu) web sitesini, üniversitelerin web sitelerini ve kurumumuzun web sitesini ilerleyen aylarda da takip ediniz.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler 2010 – 2011 Üniversite Harçları Belirlendi

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerden 2010-2011 eğitim-öğretim yılında alınacak ücretler

Resmi Gazete’nin 28 Mayıs tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin belirlenmesinde, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutuldu.

Ücretler, normal öğretim için 10 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen katkı payının üç katından, ikinci öğretim için ise Türk öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretinin iki katından az olmamak üzere üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenecek ve öğrencilerden defaten alınacak.

Öğrenci kontenjanları ve belirlenen ücretler, YÖK tarafından yayımlanacak.

Türkiye’deki üniversitelerde mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden ücret alınmayacak.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce yükseköğretim kurumlarına kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri, 10 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen esaslar çerçevesinde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türk öğrenciler için uygulanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri ise öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacak.

Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki konuların uygulanmasına ilişkin esasları YÖK belirleyecek.

YÖS 2010 Soru ve Yanıtları

Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) Türkiye’de ve Türkiye dışında toplam 28 farklı merkezde yapıldı.

Sınav, saat 10.00′da başladı ve adaylara Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe testi için toplam 150 dk. süre tanındı. Sınavda Temel Öğrenme Becerileri Testinden 80 soru, Türkçe testinden ise 60 soru soruldu.

Sınav sonuçlarının Mayıs ayının sonlarına doğru duyurulması ve Haziran ayıyla birlikte üniversitelerin başvurularının başlaması bekleniyor.

Ayrıca 20 Mayıs 2010 tarihinden sonra ÖSYM tarafından yayınlanacak olan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda üniversitelerin 2010 – 2011 eğitim-öğretim yılında yabancı uyruklu öğrencilere ayırdığı kontenjanlar ve üniversite kabul koşulları yeralacak.

YÖS 2010 Temel Öğrenme Becerileri Testi, Türkçe Testi ve Cevap Anahtarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız…

Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye Üniversitelerine Yurtdışından Öğrenci Kabulü İle İlgili Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu’nun 29 Ocak 2010 Cuma günü resmi web sitesinde yayınlamış olduğu, Türkiye Üniversitelerine Yurtdışından Öğrenci Kabulü İle İlgili Açıklaması aşağıdaki satırlarda yer almaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yabancı uyruklu öğrencilerin seçilmesi kriterlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararları incelenmiş ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 06.01.2010 tarihli kararı da dikkate alınarak 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların aşağıdaki maddelerden oluşmasına karar verilmiştir.

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

A- Genel İlkeler:

1) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18.03.2009 tarihli toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkanının verilmesi kararı uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine,

2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin  ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasına, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvimin ÖSYM Başkanlığınca belirlenmesine,

3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına,

4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılmasına; (2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı son kez yapılacaktır.)

5) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına,

6) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ve üniversitelerin bu miktarlar arasındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanmasına ilişkin teklifin Bakanlar Kuruluna sunulmasına,

7) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından  kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenmesine,

8) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların üniversite talep ettiği takdirde aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebileceğine,

B- Başvuracak Adaylar:

a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla

1)   Yabancı uyruklu olanların

2)   Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) TC veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların

başvurularının kabul edilmesine,

b) Adaylardan   

1) T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC veya KKTC olan çift uyrukluların  (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

2)   Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

3)   T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanların,

4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların

başvurularının kabul edilmemesine,

 

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek  Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulmasına,

2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesine,

3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızda her aşamada öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmekte olduğundan ülkemizdeki üniversitelerin kabul ettikleri öğrencilere kabul mektubuveya eşdeğer bir belge düzenlemelerine,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesine ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına,

5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesine,

6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine

karar verilmiştir.

Not: 2009 – 2010 eğitim-öğretim  yılında  son kez  Yabancı  Uyruklu Öğrenci Sınavının 16 Mayıs 2010 tarihinde yapılması planlanmıştır.

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı artıyor mu?

Türkiye’deki üniversite sayısının 139’a çıktığı bugünlerde, bilimsel yayında da yüzde 23’lük bir artış gerçekleştirildi. Bu olumlu gelişmeye rağmen mevzuattaki engeller yüzünden yabancı öğrenci sayısında arzu edilen seviyeye ulaşılamıyor. Öyle ki son 5 yıldaki kademeli artışa rağmen geçtiğimiz eğitim yılındaki yabancı öğrenci sayısı, 10 yıl önceki rakamların gerisinde. Bu durum Yabancı Öğrenci Sınavı ve mevzuattaki sorunların yanı sıra tanıtım eksikliğinden kaynaklanıyor. Akademisyenlere göre YÖK bu sıkıntıları giderirse Türkiye, yabancı öğrenci akınına uğrar.

Türk üniversitelerinde 1998-1999 döneminde 18 bin 350 yabancı öğrenci okurken, 2008-2009 sezonunda 18 bin 158 öğrencinin öğrenim görmesi, Türkiye’nin yabancı öğrenci çekme konusunda başarılı olamadığını gösteriyor. Üstelik ek yerleştirmeler sonrası üniversitelerde, 103 bin kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerindeki 106 bin 48 kontenjandan 53 bin 777’si, vakıf üniversitelerindeki 40 bin 39 kontenjandan 35 bin 177’sine öğrenci yerleştirilemedi.

İstatistikler 1998’den bu yana yabancı öğrenci sayısında düzenli bir azalış, 2004 yılından itibaren ise düzenli bir artış gösteriyor. Yükseliş trendinde, dünyanın dört bir yanında eğitim veren Türk okullarının da etkisi bulunuyor. Son 5 yılda 3-4 bin yabancı öğrencinin Türk üniversitelerine yeni kayıt yaptırdığı, bin 500 öğrencinin ise mezun olduğu görülüyor. Yabancı öğrenci çekme konusundaki sıkıntının başında ‘Türk üniversitelerin yurtdışında yeterince tanıtım yapmaması’ gösteriliyor. Bununla birlikte Yabancı Öğrenci Sınavı’ndaki (YÖS) sorunlar, mevzuattaki sınırlamalar ile ‘dünyadaki ilk 500 üniversite içine Türkiye’den sadece 1-2 tane üniversitenin girmesi’ gibi sebepler de sıralanıyor. Rektörler, YÖK’ten ‘yabancı öğrenci çekme konusunda üniversitelere daha fazla inisiyatif tanımasını’ istiyor.

YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANI DOLMUYOR

Türk üniversiteleri ayırdıkları yabancı öğrenci kontenjanlarının çok az bir kısmına öğrenci bulabiliyor. YÖS’e bile kontenjanların altında bir başvuru oluyor. Geçen yılki YÖS’e 6 bin 873 öğrenci girerken, bunlardan ancak 4 bini kayıt yaptırmış. Bu durum Türk üniversitelerinin yabancı öğrenciye kapılarını kontenjan anlamında açtığını, ancak yeterli öğrenci bulamadığını gösteriyor. Yabancı uyruklular için okul fiyatları, kaydolunan programın özelliğine bağlı olarak devlet üniversitelerinde yıllık yaklaşık 1.250-2.500 ABD Doları arasında, vakıf üniversitelerinde ise 11.000-25.000 ABD Doları arasında değişiyor. Ücretlerin çok düşük olması nedeniyle devlet üniversitelerinin yabancı öğrenci çekmek için fazla gayret sarf etmediği belirtiliyor. Özel üniversitelerin ücretlerinin ise ABD ve Avrupa üniversiteleri seviyesinde olduğu için öğrencilerin fazla tercih etmediği kaydediliyor.

En fazla yabancı öğrenci KKTC ve Azerbaycan’dan

Türkiye’de okumak isteyen yabancı öğrencilerin girdiği YÖS, her yıl nisan ayında yapılıyor. Geçen sene Kabil’den Bangkok’a kadar 27 ülkenin başkentinde düzenlenen YÖS’ün dışında da Türk üniversiteleri uluslararası sınavların sonuçlarına göre öğrenci kabul ediyor. Ayrıca TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya almış olan adaylar sınavsız üniversitelere başvurabiliyor.

Türk üniversitelerinde 127 ülkeden öğrenci öğrenim görüyor. Önemli bir kısmı Türk cumhuriyetleri ile yakın ülkelerden geliyor. Üniversitelerde 2 bin 472 KKTC, 2 bin 307 Azerbaycan, 1147 Bulgaristan, 1703 Türkmenistan, 975 İran, 899 Moğolistan, 850 Yunanistan, 701 Kazakistan, 581 Afganistan, 556 Almanya, 528 Kırgızistan, 518 Borsa-Hersek, 499 Arnavutluk, 491 Rusya Federasyonu, 307 Makedonya, 293 Irak, 291 Suriye, 262 Gürcistan, 209 Ukrayna, 174 Çin uyruklu öğrenci okuyor. En fazla yabancı öğrenci ise İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görüyor. İstanbul Üniversitesi’nde 2 bin 60, Ege’de 799, Fatih’te 541, Gazi’de 849, Hacettepe Üniversitesi’nde 816, İstanbul Teknik’te 596, Marmara’da bin 196, ODTÜ’de bin 240, Selçuk’ta 796, Uludağ’da 762 yabancı öğrenci öğretim görüyor. Askerî okulların toplam 371, Polis Akademisi’nin de 295 yabancı öğrencisi bulunuyor.

Yabancı öğrenci girişi kolaylaştırılmalı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ: Türkiye yabancı öğrenci konusunda önde gelen ülkelerden birisi olacak potansiyele sahip. Ancak birinci sorunumuz tanıtım. İkincisi birçok üniversitenin altyapısının yeterli olmaması. Üçüncüsü ise mevzuattan kaynaklanan eksiklikler. Yabancı öğrenci girişi kolaylaştırılmalı. Üniversiteler bu konuda daha esnek hareket edebilmeli. Yüksek lisans ve doktora programları için daha çok öğrenci çekmeliyiz. Hatta nitelikli öğrencileri burslu olarak bile Türkiye’ye çekmeliyiz. Türkiye’nin dünyanın önde gelen yabancı öğrenci çekim merkezlerinden biri olacağına inanıyorum.

Yurtdışına açılmakta çok geç kaldık

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet: İstanbul Üniversitesi markamızı daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yurtdışına açılmakta çok geç kaldık. Küreselleşmenin etkileri de göz önünde bulundurularak örgün eğitimden daha fazla yurtdışı kampüsler ve uzaktan eğitimle dünyanın tümüne ulaşmamız gerekiyor. İngilizce eğitim birinci derecede bu imkanı sağlayacak gibi gözüküyor. Ama mutlaka İngilizcenin dışında da çeşitli Balkan dillerinde Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine ulaşacak şekilde dil çeşitliliği sağlamalıyız. Balkanlar veya Almanya’da bir kampüs kurmak için girişimlerimiz sürüyor.

Yabancı öğrenciyi kardeşlik için istiyoruz

Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca: Dünyanın dört bir tarafından öğrenci çekme isteğimizi bizzat YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’a söyledik. Öğrenciler istediği üniversiteyi serbestçe seçebilmeli, hiçbir sınırlama olmamalı. YÖS bir ön şart olmamalı. Önümüzdeki yıl Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’dan öğrenci almak; üniversitemize uluslararası bir hüviyet kazandırmak istiyoruz. Yabancı öğrenciyi para kazanmak için değil yurtdışındaki kardeşliğimizin artması için istiyoruz.

YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısını Arttıracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışından daha fazla yabancı öğrenci çekmek için arayışa girdi.

Bu kapsamda vakıf üniversitelerinin ücretlerini düşürmesini, devlet üniversitelerinin de bu işe `kafa yormasını` isteyen YÖK, yabancı öğrenciler için yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)`nı kolaylaştırmayı planlıyor. Bulgaristan `da yükseköğretim ücretlerinin 2 bin 600 dolara kadar düştüğünü hatırlatan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, `5-10 yıl sonra diğer ülkelerdeki üniversitelerle rekabet edemeyecek durumda kalabiliriz. Biz de ne yapıp edip yükseköğretim pazarından payımızı almalıyız.` dedi.

2007-2008 öğretim yılı rakamlarına göre Türkiye`de toplam 16 bin 829 yabancı öğrenci yükseköğretim eğitimi alıyor. Bunların büyük çoğunluğu Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen burslu öğrenciler. Binlerce Türk öğrenci ise yurtdışındaki üniversitelere gidiyor. Vakıf üniversitelerinin ücretlerinin yüksek olması, Öss barajı ve katsayı gibi problemler sebebiyle Türk öğrenciler yükseköğretimin ucuz olduğu ülkeleri tercih edebiliyor. 2007 yılında AB üyesi olan ve YÖK denkliği konusunda sıkıntı yaşanmayan Bulgaristan`daki üniversiteler, öğrencilerin tercihlerinde çok önemli bir duruma geldi. Öğrenim ücretlerinin de 2 bin 500-6 bin dolar arasında olması her geçen yıl bu ilginin artmasına sebep oluyor. Yurtdışında eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veren kurumların verilerine göre Bulgaristan`da 5 bine yakın Türk öğrenci eğitim görüyor. YÖK Başkanı Özcan, bu gelişmeyi dikkatle izlediklerini belirterek şöyle konuştu: `Bulgaristan`da bir akademik yılın karşılığı harç 2 bin 600 dolara kadar düştü. Cebine lise diplomasını koyarak gidip mühendisliğe kayıt yaptırabiliyorsun. Hayat da Türkiye`den kat kat ucuz. Büyük bir rekabet var. Biz de bunun için vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlarını çağırdık. `Dikkat edin. Bakın böyle şeyler oluyor. 5-10 yıl sonra başka ülkelerdeki üniversitelerle rekabet etmeyecek durumda kalabiliriz` diyerek, dışarıdan öğrenci çekmek için öneriler hazırlamalarını istedik. Teklifler gelince karar vereceğiz.`

YÖS`te değişiklik sinyali;

Türkiye`de üniversitelere girmek için YÖS`te başarılı olmak gerekiyor. YÖS`ün zor bir sınav olduğunu anlatan Özcan, `Bu sınavın değiştirilmesi veya kalkması söz konusu olabilir mi?` sorusuna, `Yabancı öğrenci çekmek için kesinlikle bir şey yapmamız gerek. Zor durumdayız.` cevabını vererek, bir değişiklik yapılacağının sinyalini verdi. Yabancı öğrenci sayısında düşüş yaşandığını söyleyen Özcan, YÖK başkanı olmadan önce öğretim üyesi olarak görev yaptığı ODTÜ`den örnek vererek, `20 yıl önce ODTÜ`de Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinden öğrenci vardı. Sarı, siyah renkli öğrenciler görürdük. Şimdi Avrupa ülkelerinden öğrenci var, onların da sayıları çok az.` dedi.

Devlet üniversitelerinin yurtdışına açılmalarını isteyen YÖK Başkanı, şöyle konuştu: `Pazardan payımızı alalım. Akademik anlamda gayet başarılı, başa baş rekabet edecek nitelikteyiz. Yabancı öğrenci çekmeli, programlarımızı onlara açmalıyız.`

Yabancı öğrencilerin geldikleri 10 ülke

KKTC 2.337

AZERBEYCAN 1.953

TÜRKMENİSTAN 1.507

BULGARİSTAN 1.178

İRAN 906

YUNANİSTAN 875

MOĞOLİSTAN 815

KAZAKİSTAN 681

KIRGIZİSTAN 549

ARNAVUTLUK 533

Kaynak: AA