YÖK’den YÖS ve üniversitelere yurtdışından öğrenci kabulüne yeni düzenleme

YÖK, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından yabancı uyruklu ve yurtdışında lise öğrenimi gören Türk uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerine giriş sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren yılda bir kez yapılan merkezi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılarak, yabancı uyruklu ya da lisenin tamamını yurtdışında tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin üniversitelerce belirlenen sınav ya da kriterlere göre kayıt hakkı kazandığını hatırlatarak, bunun yabancı öğrenci sayısının artmasına katkı sağladığını söyledi.

Bu kapsamda, bazı üniversitelerin ilgili ülkelerde yapılan genel sınavları, bazı üniversitelerinse ortaöğretim başarı puanını kriter olarak kabul ettiğini dile getiren Saraç, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından YÖK olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Türk yükseköğretim sistemine kabulüyle ilgili sistemi yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Yurtdışında FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle iltisaklı liselerin bulunduğunu söyleyen Saraç, “Dolayısıyla bu okul mezunlarının rahat bir şekilde Türk üniversitelerine kayıt olma riskini göz önünde bulundurarak bazı yeni düzenlemelerin yapılması gündeme geldi” dedi.

Ayrıca bazı yabancı uyrukluların öğretim amacı dışında Türkiye’de ticaret yapmak ya da oturum izni almak için üniversite eğitimini kullandıkları yönünde şikayetlerin de YÖK’e ulaştığını bildiren Saraç, “Öncelikle, Türk yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmamız gerekiyor. Fakat yabancı uyrukluların farklı amaçlarla değil, öncelikli amaç olarak yükseköğrenim görmek için Türkiye’ye gelmesi gerekiyor. Bunun özellikle yakın zamanda başlatmış olduğumuz kalite odaklı süreçlerimize de katkı da bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Sınav, pek çok ülkede de gerçekleştirilebilecek”

Prof. Dr. Saraç, tüm bu koşulları göz önünde bulundurarak Türkiye’deki yükseköğretim programları için yurtdışından kabul edilecek öğrencilerle ilgili yeni düzenleme hazırlığında olduklarını bildirdi.

Saraç, yeni düzenlemeyle ilgili şu bilgi verdi:
“Önümüzdeki günlerde YÖK olarak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (ÜAK) yabancı uyruklu öğrencilerin rektörlüklerde oluşturulacak bir kurul tarafından yılda bir ya da iki kez belli standartta bir sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bu konuda üniversitelerimizin inisiyatif kullanmalarını, YÖK’ün sadece koordinatör görevi üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sınav Türkiye’de yapılabileceği gibi, pek çok ülkede de gerçekleştirilebilecek. Her üniversitenin bu sınavdaki puanları değerlendirerek öğrenci kabul edebilmesini öngörüyoruz. Bu yeni sınav ve kabul sistemi ile ülkemize nitelikli öğrencinin gelmesinin sağlanmasının yanı sıra, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olanların Türk üniversitelerinde öğrenim görmelerinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor.”

Kapatılan üniversitelerdeki yabancı uyruklular

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf üniversitelerinde öğrenim görenler arasında, 122 ülkeden 3 bin 918’ünün yabancı uyruklu olduğunu bildiren Saraç, bu öğrencilerle ilgili titiz bir çalışma yapılarak herhangi bir terör örgütü ile iltisakı bulunmayanların öğrenimlerini sürdürmeleri görüşünde olduklarını da dile getirdi.

Prof. Dr. Saraç, son verilere göre Türkiye’deki yabancı uyruklu üniversite öğrenci sayısının birçok farklı ülkeden 100 bine yakın olduğunu ifade ederek, bunlardan 13 bin 121’inin lise öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerden oluştuğunu belirtti.

Saraç, “ÜAK’a götüreceğimiz öneriyle getirilecek sınav sistemiyle yabancı uyruklular dışında yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu öğrencilerle ilgili de terör örgütleri bağlamında bir önlem alınmış olacak” dedi.

Yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtıcı web sitesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ayrıca Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının artırılması için, potansiyel öğrencilere yönelik iki yabancı dilde bütün üniversiteleri tanıtan, Türkiye’deki öğrenci kabul ve yaşam şartlarını anlatan bir web sitesi oluşturulacağını da söyledi.

Bu web sitesiyle tanıtımın yanı sıra, öğrencilerin üniversitelere ön kayıt ya da geçici kayıtlarının da internet üzerinden yapılabilmesinin hedeflendiğini anlatan Saraç, yabancı öğrencilerin yanı sıra, nitelikli yabancı öğretim elemanlarının da ülkeye gelişinin teşviğine yönelik çalışmaları başlattıklarını da belirtti.

Kaynak: A.A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Yurtdışı öğrenci Seçme Sınav Duyurusu (MKÜYÖS) 2012

 

Başvuru Tarihi : 04 Haziran – 22 Haziran 2012

MKÜYÖS  tarihi : 2 Temmuz 2012

Detaylı Bilgi: TIKLAYINIZ

Yurtdışından Öğrenci Kabulü ile İlgili Merak Edilenler 2012-2013

Bilindiği üzere 2010 yılında YÖK’ün aldığı bir dizi kararla ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan YÖS’ ü (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) kaldırılmış ve yabancı uyruklu öğrenci kabul kriterlerinin, üniversitelerin kendileri tarafından belirlenmesini istemiştir.

Buna istinaden,2011 yılında Ankara, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Dokuz Eylül ve Anadolu Üniversitesi gibi belli başlı üniversiteler ve diğer bazı üniversiteler kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışındaki üniversiteler ise, uluslararası geçerliliği olan diplomalar, sınav sonuçları (SAT vb.) ya da YÖS 2010 sınav sonuçları  ile öğrenci kabul etmişlerdir.

Yine 2010 yılında YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu) Türk üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulü  ile ilgili aldığı kararların yürütmesinin durdurulması için  davalar açılmış ve bunlardan bir tanesi 3 Mayıs 2011 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

(Karar adresi: http://www.egitimis.org.tr/HaberDetay.aspx?HID=1168)

Bu kararla, 2010 yılında YÖK’ün T.C. üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili almış olduğu tüm kararların yürütmesi durdurulmuş ve 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere T.C. üniversitelerine sınavsız ya da başka bir ifadeyle ,sadece lise diplomalarıyla yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili YÖK’ ün aldığı tüm kararların yürütmesini durdurmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu karardan sonra ise YÖK (Yükseköğretim Kurulu) 26 Ağustos 2011 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla yabancı uyruklu öğrenci kabulüne  ilişkin koşullarda değişikliklere gitmiştir.

(Açıklama adresi: http://www.yok.gov.tr/content/view/1073/)

Fakat YÖK’ün yapmış olduğu yazılı açıklamada YÖS’ ün,ÖSYM tarafından yeniden merkezi olarak yapılıp yapılmayacağı konusunda herhangi bir  açıklama yer almamıştır. Ayrıca ÖSYM, 2012 sınav takviminde de YÖS için tarih verilmemiştir.

Gelinen noktada ise her ne kadar YÖK, ÖSYM tarafından yeniden merkezi olarak uygulanma olasılığı olan YÖS’e ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış olsa bile, T.C. üniversiteleri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu kararı hukuken dikkate alarak; 2012 yılında da aynı 2011 yılında olduğu gibi öncelikle kendi bünyelerinde uygulayacakları YÖS’ler (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları), SAT (Scholastic Aptitude Test) gibi uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçları ile öğrenci kabul etmek durumundadırlar. YÖS’lere ve SAT’ a ek olarak ise T.C. üniversiteleri uluslararası geçerliliği olan ve tüm dünya’daki üniversitelerde de genel olarak kabul gören GCE Sınavı, Uluslararası Bakalorya (IB), Abitur, Gaokao, Tawjihi vb. sınavlarla ya da diplomalarla da öğrenci kabul edebileceklerdir.

Üniversitelerin 2012 yılında düzenleyecekleri YÖS’lerin başvurularının 2012 ilk aylarında başlaması ve sınavların da Nisan, Mayıs, Haziran ya da Temmuz aylarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Başvurular ile ilgili açıklamalar yine 2012 yılının ilk aylarından itibaren www.metropolkurslari.com ve www.yossinavi.com adresinde, ayrıca tabiki üniversitelerin kendi WEB sitelerinde eş zamanlı olarak duyurulacaktır.

Sınavlara başvurular 2011 yılında olduğu gibi, online olarak ya da bizzat üniversitelere yapılacak olup; 2012 yılından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’deki belli başlı üniversitelerin sınav sonuçlarının kendi bünyelerinde,YÖS gerçekleştirmeyecek olan üniversitelere başvururken de kullanılabilmesi muhtemeldir.

YÖK’ün 26 Ağustos 2011 tarihinde WEB sitesinde yapmış olduğu yazılı açıklamada dikkati çeken bir diğer önemli değişiklik ise, 2010 yılında alınan kararın aksine, doğumla  T.C. vatandaşlığı ve yabancı uyruğu olan ve lise öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan bir aday, T.C. vatandaşlığından çıktığı takdirde yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan (eski adıyla yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan) kontenjanlardan yararlanabileceği yönünde olmasıdır.

Ayrıca yine aynı açıklamada; doğumla yabancı uyruklu olup, T.C. vatandaşlığını sonradan kazanan bir adayın,  T.C. vatandaşlığından çıkmasına gerek kalmadan yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlardan yararlanabilmesinin önünün açılmış olması da  dikkat çekici bir değişikliktir.

Tüm bunlara ek olarak, lise üğrenimi T.C. dışında tamamlayan bir T.C. vatandaşı adayın, yine alınan kararla yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlara başvurabilecek olması da ayrıca gözden kaçırılmamalıdır.

 

TCS HAKKINDA

TCS sınavının 2012 yılından itibaren bazı yeni düzenlemelerle içeriğinde değişikliklere gidilmesi ya da kaldırılması gündemde olup, bu konuda kesin bilgiler önümüzdeki günlerde alınabilecektir. Sınav kaldırıldığı takdirde, TCS sınavından yararlanacak öğrencilerin de , YÖS sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

 

YÇS HAKKINDA

YÇS sınavı hakkında her yeni eğitim öğretim yılında spekülatif yorumlar yapılmakta ve sınavın içeriği ile ilgili ya da sınavın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerine yorumlar yapılmaktadır. YÖK’ün 2011 yılının Ağustos ayında almış olduğu kararla, lise öğreniminin  tamamını T.C. dışında yapan bir T.C. vatandaşı adayın, yurtdışından öğrenci kabulü için ayrılan kontenjanlara başvurabilecek olması yani;YÇS’ye başvurma koşullarını sağlayan adayların da 2012 yılından itibaren YÖS sınavlarına girebilecek ve yurtdışında öğrenci kabul kontenjanlarından yararlanabilecek olması da, YÇS’nin yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işaretlerine neden olmuştur. Fakat bugüne kadar YÖK veya ÖSYM’den, YÇS’nin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmamış olup, YÇS sınavının en azından 2012 yılında da gerçekleşmesi beklenmektedir.

____________________________ * ____________________________

Önümüzdeki süreçte hem YÖS, hem de TCS ve YÇS’de yapılması muhtemel tüm değişiklikler ya da düzenlemeler, önümüzdeki süreçte de WEB  sitemizde duyrulacaktır.

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ankara Üniversitesi sonuçlarını görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız…
http://oidb.ankara.edu.tr/?bil=bil_haber&gosterim=haber_icerik&haber_id=150

Ege Üniversitesi sonuçlarını görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız…
http://oidb.ege.edu.tr/DesktopModules/ShowAnnouncements.aspx?id=930

İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yerleştirme Sonuçları

 

İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yerleştirme Sonuçları Çıktı. Ayrıntılar için Tıklayınız.

 

Liste Istanbul üniversitesinden Açılmıyorsa BURDAN indirin (PDF formatindadır ve bilgisayarınızda acrobat reader yüklü olması gerek).

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler için ek Yerleştirme İlanı

 

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenciler için ek Yerleştirme İlanı verildi. Ayrıntılar için Tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DEYÖS) Yerleştirme Sonuçları

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DEYÖS) Yerleştirme Sonuçları Açıkladı. Listeyi Görmek için tıklayınız (exel dosyasıdır)

Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

 

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme sonuçları açıkladı. Listeyi Görmek için Tıklayınız .

Gazi Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme sonuçları açıkladı. Listeyi Görmek için Tıklayınız .

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları Açıklandı

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları Açıklandı.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız…

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuçları Açıklandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuçları Açıklandı.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız…