Yabancı Uyruklu Öğrenciler 2010 – 2011 Üniversite Harçları Belirlendi

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerden 2010-2011 eğitim-öğretim yılında alınacak ücretler

Resmi Gazete’nin 28 Mayıs tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin belirlenmesinde, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutuldu.

Ücretler, normal öğretim için 10 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk öğrenciler için belirlenen katkı payının üç katından, ikinci öğretim için ise Türk öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretinin iki katından az olmamak üzere üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenecek ve öğrencilerden defaten alınacak.

Öğrenci kontenjanları ve belirlenen ücretler, YÖK tarafından yayımlanacak.

Türkiye’deki üniversitelerde mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden ücret alınmayacak.

2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce yükseköğretim kurumlarına kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri, 10 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenen esaslar çerçevesinde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türk öğrenciler için uygulanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri ise öğrenciler tarafından yaptırılacak sağlık sigortası kapsamında ve kendileri tarafından karşılanacak.

Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki konuların uygulanmasına ilişkin esasları YÖK belirleyecek.

Website: