Yabancılar Uyruklular için Türkiye’de Yükseköğretim

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

“DOĞU İLE BATININ BULUŞTUĞU NOKTA : TÜRKİYE”

NEDEN TÜRKİYE?

Doğu ile batının birleşme noktasında stratejik bir konuma sahip olan Türkiye, yaklaşık on bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Hem Asya’nın hem de Avrupa’nın bir parçası olduğu için, geniş bir iklim ve coğrafya çeşitliliğine sahiptir. Üç tarafının denizlerle kaplı olması sayesinde Türkiye her zaman önemli ticaret, ipek ve baharat yollarının merkezi olmuştur. Türkiye’de farklı kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür.

1923’ten beri bağımsız bir cumhuriyet olan Türkiye, Batı ülkeleriyle önemli ticari ilişkilere ve liberal bir ekonomiye sahip bir ülkedir.

Türkiye bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülkelerden biridir. Türk Üniversiteleri’nde öğrenciler hem çağdaşlığı hem de geleneği birarada yaşama fırsatı bulacaklardır. Bazı Türk Üniversiteleri’nde eğitim dili İngilizce’dir ve diğer birçok üniversite de öğrencilerine İngilizce öğrenme olanağı sağlamaktadır. Her şeyden önemlisi, eğitimdeki yüksek kalite sizi geleceğe hazırlayacaktır.

Türk Üniversiteleri’nin size sağlayacakları:

  • Yüksek Standartlarda Eğitim

Türk Üniversiteleri’nin kaliteli eğitim ve öğretim kadrosu ile, küresel dünya için gereksinim duyacağınız bilgi ve becerileri kazanma fırsatı bulacaksınız.

  • Uluslararası Düzeyde Tanınmış Dereceler

Türk Üniversiteleri’nde alınan dereceler, bütün dünyada tanınmaktadır. (Diploma denklikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için ülkenizdeki yetkili kurumlara başvurunuz.)

  • Donanımlı ve Modern Kampuslar

Bilgiye kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve araştırma yapabileceğiniz donanımlı kütüphane ve laboratuarları kampuslarımızda bulabilirsiniz. Kültürel ve sportif olanaklar ve öğrenci toplulukları ile Türkiye’de üniversite öğrencisi olmaktan büyük keyif alacaksınız.

  • Kültürel Zenginlik

Çeşitlilik, zenginliktir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği nokta olan Türkiye’de Doğuyu ve Batıyı bir arada barındıran kültür zenginliğini bulacaksınız.

  • Güvenli ve Ekonomik Eğitim

Türkiye, kaliteli eğitimi uygun ücretlerle alabileceğiniz bir ülkedir. Eğitim ve yaşam giderleri Avrupa ve Amerika’daki birçok ülkedekinden daha azdır.

  • Sıcak ve Dost Bir Çevre

Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye (nüfusun % 31’i 12-24 yaşları arasındadır), genç insanları içtenlikle karşılar. Türk insanı geleneksel olarak misafirperverdir.

 

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM

Türkiye’de yükseköğrenim, ortaöğretimden sonraki en az iki yıllık eğitimi kapsamaktadır. Yükseköğrenim kurumları, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi veren üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar ve meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’de yükseköğretim sistemi 53 devlet, 24 vakıf (özel) üniversitesinden oluşmaktadır ve son yıllarda üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 1.9 milyondur.

Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrenimi görmek istiyorsanız, ilgili üniversitelere doğrudan başvurmanız gerekmektedir.

Türkiye’de her üniversite kendi belirlemiş olduğu koşullar doğrultusunda öğrenci kabul etmektedir. Bu koşullar genellikle aşağıdaki maddeleri içermektedir;

–         toplam 11-12 yıllık ilk ve ortaöğrenimden sonra Türk liselerine denk bir okuldan alınan bir lise diplomasına sahip olmak (ayrıca lise notlarını gösteren bir not dökümü sunulmalıdır),

–         uluslararası düzeyde tanınmış bir sınavdan (GCE, SAT, ACT vb.) veya bazı ülkelerin (Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Çin) üniversite giriş sınavlarından veya Türkiye’de yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) yeterli puanı almış olmak.

Üniversiteler kendi kabul koşullarını web sayfalarında duyurmaktadırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) :

(Sistemde 2010 yılında ve 2011 yılında değişiklikler olmuştur.)

YÖS, iki testten oluşan bir “değerlendirme sınavı”dır. Bu testlerden birisi olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu test, dile olabildiğince az dayanmakta, bununla birlikte soruların hem Türkçe hem de İngilizce açıklamaları  bulunmaktadır. “Türkçe Testi” ise adayların, Türkçe yazılmış ifadeleri anlama düzeylerini ölçme amacını gütmektedir. Öğrencilerin üniversitelere kabul edilmelerinde asıl olarak Temel Öğrenme Becerileri Testi puanı esas alınmaktadır. Fakat son yıllarda bazı üniversiteler Türkçe testi sonucunu da dikkate almaya başlamışlardır.

Başvuranların, yabancı uyruklu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlarla, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular hariç) ve Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında ya da böyle bir okuldan mezun durumda olmaları gerekmektedir.

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Lisansüstü programlar, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarını kapsar. Türkiye’de, bu programlar enstitüler aracılığı ile yürütülür. Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli yüksek lisans programı en az yedi  ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans programlarını bitirme süresi 2 yıldır. Doktora programları, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıl, doktora programını bitirme süresi ise 8 yarıyıldır. Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip olmak zorunludur. Tıpta uzmanlık programları doktora programları ile eşdeğer düzeydedir ve üniversitelerin Tıp Fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde yürütülmektedir.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların, başvurularında, genellikle, tamamladıkları eğitime ait diploma, aldıkları derslerin içerikleri ve not çizelgesine ek olarak, referans ve niyet mektupları ve Türkiye’de yapılan Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) sonucu veya uluslararası düzeyde tanınmış bir lisansüstü giriş sınav sonucu (GRE, GMAT vb.) sunmaları gerekmektedir. Her üniversite ve programın farklı kabul kriterleri olabilir. Bu nedenle, lisansüstü düzeyde öğrenim görmek isteyenlerin doğrudan enstitülere başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Dili

Adayların, başvurmak istedikleri üniversitenin eğitim verdiği dilde (genellikle İngilizce veya Türkçe) yeterli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Üniversiteye kabul edilen fakat gerekli dil koşulunu sağlayamayan öğrencilere, kabul edildikleri üniversite tarafından bir yıl dil kursu verilmektedir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için üniversitelerde Türkçe dersleri vardır.

TÜRKİYE’DE YAŞAM

Türkiye, öğrencilere sıcak ve misafirperver bir ortam sunmaktadır. Birçok üniversite yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yaşama uyum sürecine yardımcı olacak danışmanlar sağlamakta ve hizmetler sunmaktadır.

Barınma

Hemen hemen tüm kampus üniversiteleri, çeşitli barınma olanaklarına sahiptir. Üniversite yurtlarının haricinde, devlet yurtları da öğrencilere barınma hizmeti sunmaktadır. Bir diğer seçenek de özellikle büyük şehirlerde, diğer öğrencilerle birlikte bir ev kiralamaktır.

Beslenme

Tüm üniversitelerde iyi, kaliteli ve uygun fiyatta yiyecek alternatifleri mevcuttur. Yemek yemek için bir diğer seçenek de kampus çevresindeki kafe ve restoranlardır. Bunun yanında, kendi yemeğinizi pişirmeyi de tercih edebilirsiniz.

Ücretler ve yaşam masrafları

Yabancı uyruklu öğrenciler için tahmini masraflar öğrencinin yaşam şekline göre değişmekle beraber aylık  en az 300-400 ABD Doları civarındadır. Dönem başına kitap masrafları ve idari masraflar yaklaşık 100-150 ABD Dolarıdır.

Yüksek öğrenim programları için harçlar her yıl değişmektedir. 2003-2004 akademik yılında, yabancı uyruklu öğrenci harçları programın türüne ve eğitimde kullanılan dile göre değişiklik göstermiştir. Yaklaşık olarak, harçlar devlet üniversitelerinde yıllık 250-1800 ABD Doları, özel üniversitelerde 6000-16000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Ulaşım

Şehirlerde toplu ulaşım çok elverişli ve kolay olup otobüs, minibüs ve (sadece büyük şehirlerde) metro yoluyla sağlanır. Öğrencilerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımlarda indirimli bilet alma hakkı vardır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YASAL ZORUNLULUKLAR

Öğrenci Vizesi

Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk konsolosluğuna giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidirler. Bu vize, üniversiteye kayıt için zorunludur.

Oturma İzni

Bütün yabancı uyruklu öğrenciler, bulundukları ilin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden Oturma İzni almak zorundadırlar. Yasaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye girdikten sonra bir ay içerisinde Oturma İzni almak zorundadırlar. Oturma İzni, geçerli bir öğrenci belgesi sunarak her yıl yenilenmelidir.

Sağlık Sigortası

Öğrencilere, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite tarafından sağlanmayan her türlü tedavi ya da hastane masraflarını kendileri karşılamakla yükümlüdürler.

SOSYAL YAŞAM

Türkiye’de okumak, kaliteli bir eğitim almak için büyük bir fırsattır ama burada bundan daha da fazlasını bulabilirsiniz. Türkiye gezip görülebilecek bir çok kültürel ve tarihi alanlara sahiptir. Sanatla ilgileniyorsanız, tiyatroya, sinemaya, konserlere, opera, bale ve modern dans gösterilerine gidebilir, değerli sanatçılarımızın heykel, resim ve fotoğraf sergilerini izleyebilir veya festivallere katılabilirsiniz.

Öğrenci toplukluları

Üniversitede, yaşamınıza renk katacak çeşitli öğrenci topluluklarına katılabilir, kültürel ve sanatsal etkinliklerde rol alabilirsiniz.

Spor olanakları

Türkiye’de dört mevsim tüm özellikleriyle yaşanır, dolayısıyla yüzmeden raftinge, kürek çekmeye ve kayak yapmaya kadar çok çeşitli spor olanakları mevcuttur. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol, tenis, trekking, okçuluk, triathlon, karate, yamaç paraşütü, masa tenisi, hentbol, su topu, tekwando ve jogging gibi çok geniş bir yelpazede spor ve eğlence aktivitelerine katılma şansını yakalayabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sayfasında YÖS kılavuzuna erişebilirsiniz:

www.osym.gov.tr

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sayfası:

www.yok.gov.tr

T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın web sayfası:

www.kulturturizm.gov.tr

KAYNAK: www.metu.edu.tr

Website: