2011 – 2012 yabancı öğrenci kabul kriterleri

2011-2012 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

YÖK’den yapılan açıklama

KENDİ İMKANLARI İLE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI İÇİN:

A-GENEL ŞARTLAR:

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiş böylece geniş bir hareket alanı bırakılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu’nun  21/01/2010, 18.02.2010, 17.03.2010 ve 25.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar uyarınca, kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen adaylardan

• Lise son sınıfta olan ya da mezun durumda bulunan yabancı uyruklu adayların

• Çift uyruklu iken TC veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayanların,

• KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan KKTC uyrukluların başvuruları değerlendirilecektir.

Adaylardan

• T.C. uyruklu olanların,

• K.K.T.C uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL   sonucuna sahip olanlar hariç),

• Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,

• Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

• Çift uyruklu iken TC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de   veya K.K.T.C’de tamamlayanların,

• Çift uyruklu iken KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise  öğrenimlerinin tamamını

Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C   liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

• Çift uyruklu iken T.C veya K.K.T.C vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanların,

• Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların

başvuruları ise kabul edilmeyecektir.

B-ÜNİVERSİTELER;

-Ülkelerin kendi ulusal sınavları,

-Uluslararası sınavlar,

-Ortaöğretim not ortalamaları,

-Üniversite tarafından yapılan sınav

gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin ve minimum puanlarını kendileri belirlemekte ve Yükseköğretim Kurulu’na önermektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlar www.yok.gov.tr adresinde  yer alan YABANCI ÖĞRENCİLER / KENDİ İMKANI İLE EĞİTİM ALACAKLAR kısmında yer almaktadır.

Sınavlardan;

a) lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemektedir.

b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (ÖSS=YGS/LYS, SAT, TCS, YÖS, GAOKAO, KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE SINAVI vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlandırılmaktadır.

Üniversiteler  bir  sonraki  yıl  için  ayrılacak  kontenjanlara başvurmak üzere ara dönemde gelen

adayların başvurularının değerlendirilmesinde başvuran adaylara ilişkin incelemeyi yapabilmek üzere,

başvuru şartını sağlayan adaylara bir önceki yıl kılavuzda yayınlanan kontenjanın 1/3’ünü  aşmayacak

şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge

düzenleyebilecektir.

Kabul ettikleri öğrencilere ise “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlemektedirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri üniversiteler tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ÜNİVERSİTELERCE değerlendirilmektedir.

C-ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Devlet üniversiteleri  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarı arasından uygulamak istedikleri ücretleri kendileri belirlemektedir.

Vakıf yükseköğretim kurumları ise öğrenim ücretlerini yetkili kurullarınca belirlemektedir.

Belirlenen ücretler Yükseköğretim Kurulu’na iletmekte ve bu ücretler yayımlanmaktadır.

(www.yok.gov.tr adresinde yer alan YABANCI ÖĞRENCİLER / KENDİ İMKANI İLE EĞİTİM ALACAKLAR.)

D-ADAYLAR:

1- İlgili yıl için kontenjan ayrılan üniversite ve programların yer aldığı YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU’nu inceleyeceklerdir. (2011 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KILAVUZU  www.osym.gov.tr ile www.yok.gov.tr adresinde  yer almaktadır.)

2- Üniversitelerin talep ettiği belgelere sahip olan adaylar TALEP EDİLEN SINAV SONUÇLARI  ile veya üniversitenin KABUL SINAVI yapması halinde sınava katılmak üzere üniversitelere ÜNİVERSİTENİN BELİRLEDİĞİ TARİHTE başvuracaklardır.

3- Maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarına sahip olduğunu belgelendirmelidir.

YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN:

Lisansüstü programlara müracaat eden yabancı uyruklu adayların kabul şartlarına üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca karar verilmesi uygun görülmüş olup adaylar üniversitelerin kabul şartlarını ilgili üniversitelerin internet sitelerinden  ulaşabileceklerdir.

17 Mart 2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca Düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KRİTERLERİ

Yükseköğretim kurumlarının programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda karara bağlanmıştır. Anlaşılacağı üzere bu hususta üniversitelere geniş bir hareket alanı bırakılmış olup, üniversitelerden gelen ve karara bağlanan kriterlere aşağıdan ulaşılabilecektir.

Website: