Danıştay’a başvurular ve YÖS’ün kaldırılması ile ilgili Metropol Eğitim Kurumları açıklaması

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 2010 yılının ilk genel kurulunda almış olduğu kararla, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılmıştır. YÖS’ün kaldırılması ile ilgili olarak kurumumuz tarafından yapılan açıklama aşağıdaki satırlarda yer almaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumu beklendiği üzere keyfi olarak değerlendirebilecek bir karar almış ve YÖS 2010’a katılmayı düşünen binlerce yabancı uyruklu öğrencinin birçok soru işareti ile karşı karşıya kaldığı bir duruma neden olmuştur. YÖK tarafından yapılan açıklamalara göre, yabancı uyruklu öğrenci alımı konusunda tüm sorumluluk üniversitelere bırakılmış olup önümüzdeki günlerde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci alımları konusunda nasıl bir uygulama başlatacaklarını bugünden öngörmek, üniversiteler resmi bir açıklama yapmadan maalesef mümkün değildir.

YÖK tarafından 21 Ocak Perşembe günü yapılan açıklamada YÖS 2010’un yapılıp yapılmayacağına dair net bir ifade olmaması oldukça düşündürücü olmakla beraber, 22 Ocak Cuma günü ÖSYM’nin web sitesinden YÖS ile ilgili sayfaları kaldırmış olması ile YÖS 2010’un da gerçekleştirilmeyeceği anlaşılmıştır. Önümüzdeki günlerde  her bir üniversitenin senatolarının toplanması, kendi yabancı uyruklu öğrenci alım esaslarını belirlemeleri ve üniversitelerin uluslararası geçerliliği olan sınavlarla veya kendi bünyelerinde yapacakları sınavlar ile  yabancı uyruklu öğrenci alımı gerekleştirmeleri beklenmektedir.

Ayrıca YÖS’e girebilmek için T.C. vatandaşlığından çıkan/çıkma sürecinde olan ve ÖSYM 2010 sınav takvimini Ekim 2009 tarihinde açıkladığından 6 ila 12 ay öncesinden hayatını bu sürece göre planlayan aynı zamanda YÖS sınav sonucu 2 yıl geçerli olduğundan 2010 yılında üniversitelere YÖS 2009 sonucu ile başvurmayı düşünen fakat YÖK’ün aldığı bu kararla üniversitelere başvuramayacak olan öğrencilerle, maddi ve manevi olarak mağdur olan birçok öğrenciye mağduriyetlerini gidermek amacıyla DANIŞTAY yolu açılmış bulunmaktadır. Ek olarak ülkemizdeki eğitim – öğretim ile ilgili yasalar gereği gerçekleştirilen bu tür merkezi sınavlarda yapılan değişikliklerin en az 1 yıl öncesinde kamuoyunun resmi olarak bilgisine sunulması da gerektiğinden, YÖK tarafından alınan bu kararın açılacak olan davalarla DANIŞTAY tarafından bozulması ya da yürütmeyi durdurma kararı ile sonuçlanması beklenmektedir.

Metropol Eğitim Kurumları bünyesinde ve kurumumuzla ortak tavır alarak hereket eden kurumlarda YÖS’e hazırlanan öğrenciler ile velileri 22 Ocak Cuma gününden başlayarak aşağıda yer alan dava dilekçesi örneklerine göre DANIŞTAY’a yürütmeyi durdurma davası başvurularında bulunmaya başlamışlardır. Mağdur olduğunu düşünen öğrenci ve velilerimizin oluşturmuş olduğu dava dilekçesi örneklerine aşağıdaki satırlarda yer verilmiştir.

YÖS’e hazırlanan ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın kaldırılması nedeniyle kazanılmış haklarının ortadan kaybolduğunu düşünen öğrenciler, diledikleri takdirde; Ankara ilinde iseler Danıştay başkanlığına, diğer illerde iseler Danıştay başkanlığına gönderilmek üzere il idare mahkemelerine başvurabilmektedirler.

Başvuruyu yapacak olan öğrenciler aşağıdaki satırlarda yer alan dilekçe örneklerine ekler yaparak kendilerine özgü mağduriyetlerini anlatan gerekçeleri de ayrıca ekleyebilirler.

Ayrıca 2010 YÖS’e hazırlanmak için öğrenciler tarafından yapılan masraflar, YÖK tarafından alınan bu karar  kaldırılmadığı takdirde, maddi ve manevi tazminat talebi de doğuracağından Danıştay’a ayrıca açılacak olan davalara da konu edilebilecektir.

Önemli not: Danıştay’a başvurular konusunda takdir başvurucuların kendilerine aittir. Bu dilekçe örnekleri, kurumlarımız bünyesinde ve dışında YÖS’e hazırlanan öğrencilerin mağduriyete uğramaması amacıyla ve  özellikle dershanemiz bünyesinde olmayan öğrencilerden gelen yoğun talep nedeniyle sitemize konulmuştur.

Dosyalar T.C. vatandaşlığından çıkanlar ve T.C. vatandaşlığı ile ilgisi olmayan öğrenciler olmak üzere 2 farklı formatta hazırlanmıştır. Dosyalar aşağıda yer almaktadır.

 

t.c. vatandaşlığı ile ilgisi olmayanlar .

t.c.-vatandaşlığından-çıkanlar .

Son olarak, Türkiye’de ve Türkiye dışında ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görmek amacıyla bugüne kadar YÖS’e hazırlanmış öğrencilere önümüzdeki süreçte morallarini yüksek tutmalarını öneriyoruz.

Önümüzdeki günlerde de Yabancı Uyruklu Öğrencilerin üniversiteye alımları ilgili kamuoyunu bilgilendirme haberleri sitemizde yer almaya devam edecektir.

Website: