YÖS Nedir?

2010 yılında YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve yabancı öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde öğrenimi konusunda yeni düzenlemeler yapmıştır.
Bu düzenlemelerle 2011 yılından itibaren ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan YÖS yapılmayacak, üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci kabul kritelerini kendileri belirleyecekler ve kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) düzenleyeceklerdir.

NOT: Yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ile ilgili olan aşağıdaki bilgiler

2011’den önceki yıllar için geçerlidir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmaktadır. YÖS sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir. Sınava başvuruların bir bölümü internet aracılığıyla, bir bölümü ise başvuru merkezleri aracılığıyla yapılır.

ÖSYM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce kullanılır. Haberleşme sırasında, postadaki gecikme veya kaybolmalarda ÖSYM herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Türkiye’de bulunan adaylardan, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi kendisine ulaşmayan ya da bu belgelerini kaybedenler, ÖSYM’nin Bilkent / Ankara’daki merkezinden veya ÖSYM Ankara Bürosundan bu belgelerini en geç sınavdan 3 gün öncesine kadar yeniden edinebilirler. Yurt dışında bulunan adaylardan, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi kendisine ulaşmayan ya da bu belgesini kaybedenler, bu belgelerinin yeniden edinilmesi ile ilgili bilgiyi, sınavdan önce ÖSYM’nin internet sayfasında bulabilirler. Sınav Sonuç Belgesi kendisine ulaşmayan ya da bu belgelerini kaybeden adaylar, ÖSYM’nin Bilkent/Ankara’daki merkezinden veya ÖSYM Ankara Bürosundan bu belgelerini yeniden edinebilirler. Yeniden çıkarılacak her belge için 3,00 TL adaylar tarafından ödenmek durumundadır.

YÖS sonuçları yalnız lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekir.

ÖSYM, öğrencilerin barınma, burs, geçim ve Türkiye’de oturma izni gibi işlemleriyle ilgilenmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez.

2. BAŞVURMA
2.1. BAŞVURMA KOŞULLARI

A) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvuranların;

(a) Yabancı uyruklu (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmaları,

(b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları,

(c) Tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekir.

B) Başvuru yapanlardan;

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,

(c) Uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan çift uyruklular,

(d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da lise öğrenimini yabancı bir ülkede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar,

(e) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları YÖS’te sahtekârlık yaptıkları saptananlar,

(f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmış olanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için aday olamazlar. Bu adaylar, uluslararası bir sınav puanı ile de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kabul için başvuramazlar.

2.2. BAŞVURMA İŞLEMLERİ

Yurt içinden (Türkiye’den) sınava başvurular, Başvuru Merkezleri tarafından, internet aracılığıyla alınır.

Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanır.

Yurt dışından başvurular ise, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılır.

Sınava katılmak isteyen adaylar, ilgili yılın YÖS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını, başvurma süresi içinde ÖSYM’nin web sayfasından edinebililer. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmaz.

Adayların ister yurt içinden ister yurt dışından YÖS başvurularını yapabilmeleri için ÖSYM’nin internet sayfasından Y.U. (Yabancı Uyruklu) Numaralarını edinmeleri ve sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Y.U. Numarasının Edinilmesi

Adaylar ÖSYM’nin internet sayfasındaki “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alana giriş yaparak bu alandaki açıklamalar doğrultusunda Y.U. Numarası ile şifrelerini edineceklerdir. Y.U. Numarası ve şifre sadece bir kez edinilebilir. Numara ve şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

YÖS’e başvurduktan sonra Merkezimizle yapılacak her türlü yazışmada “Y.U. Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Y.U. Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

Sınav ücretinin yatırılması

Yurt içinden (Türkiye’den) sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde, ilgili yılın kılavuzunun arka kapağında yazılı olan banka şubelerinden birine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip, Y.U. Numarası, adı, soyadı, bu sınavın açık adı ile kaç TL sınav ücreti yatıracaklarını söylemeleri gereklidir. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru yapılamaz.

Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücreti olarak, “ÖSYM-YÖS-6028011-5008, T.C. Ziraat Bankası, Güvenevler Şubesi, Ankara” hesabına 50 ABD Doları (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç) yatıracaklardır. Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır. Türkiye dışında bu ücreti yatıranlar banka çekini (teleks veya havale kâğıdı ve benzeri kabul edilmez), sınav ücretini yatırdığına dair belge olarak kullanırlar. Türkiye dışından sınav ücreti, Türkiye dışındaki muhabir bir banka ve uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile gönderilmelidir. Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

DİKKAT: Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

Aday Bilgi Formunun doldurulması

Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle ve okunaklı olarak yazılacaktır.

1. Y.U. NUMARASI

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. PASAPORT NUMARASI

10. UYRUĞU (Uyruk kodu)

11. SINAV MERKEZI TERCİHİ (Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilmez.)

Sınav Merkezleri ve Kodları:

060 Ankara (Türkiye)/Ankara (Turkey)

912 Kabil (Afganistan)/Kabul (Afghanistan)

913 Mezar-ı Şerif (Afganistan)/Mezar-ı Serif (Afghanistan)

914 Tiran (Arnavutluk)/Tirana (Albania)

915 Bakü (Azerbaycan)/Baku (Azerbaijan)

916 Dakka (Bangladeş)/Dacca (Bangladesh)

917 Kahire (Mısır)/Cairo (Egypt)

918 Cakarta (Endonezya)/Jakarta (Indonesia)

919 Amman (Ürdün)/Amman (Jordan)

920 Almatı (Kazakistan)/Almaty (Kazakhstan)

921 Nairobi (Kenya)/Nairobi (Kenya)

910 Bişkek (Kırgızistan)/Bishkek (Kyrgyzstan)

923 Beyrut (Lübnan)/Beirut (Lebanon)

924 Üsküp (Makedonya)/Skopje (Macedonia)

925 Kuala Lumpur (Malezya)/Kuala Lumpur (Malaysia)

926 Ulanbator (Moğolistan)/Ulanbator (Mongolia)

927 Abuja (Nijerya)/Abuja (Nigeria)

928 Islamabad (Pakistan)/Islamabad (Pakistan)

929 Pretorya (Güney Afrika Cumhuriyeti)/Pretoria (Republic South Africa)

930 Kazan (Rusya Federasyonu)/Kazan (Russian Federation)

931 Dakar (Senegal)/Dakar (Senegal)

932 Şam (Suriye)/Damascus (Syria)

933 Duşanbe (Tacikistan)/Dushanbe (Tajikistan)

934 Bangkok (Tayland)/Bangkok (Thailand)

935 Taşkent (Özbekistan)/Tashkent (Uzbekistan)

936 Berlin (Federal Almanya)/Berlin (Germany)

937 Rabat (Fas)/Rabat (Morocco)

12. YAZIŞMA ADRESİ

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Yazılı Sınav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır.

13. ÜLKE TELEFON KODU VE NUMARASI

Bu alana, adaya ulaşılabilecek telefon numarası, şehirlerarası/uluslararası telefon alan kodu ile birlikte yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır. (Bu alana adaya ulaşılmasını sağlayacak bir cep telefonu numarası da yazılabilir.)

14. E-POSTA ADRESİ

Varsa e-posta adresi bu alana yazılacaktır.

Başvurunun tamamlanması

Yurt içinden (Türkiye’den) başvurular

Yurt içinden (Türkiye’den) sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra pasaport/ikametgah belgesi, kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak Aday Bilgi Formu ve Banka Dekontu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine, ÖSYM’nin duyurduğu ilgili yılın son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur.

Adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır. Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayın bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmet Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye postayla gönderilen veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından (Türkiye hariç) başvurular

Yurt dışında yaşayan adaylar başvurularını, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde yapacaklardır. Bu adayların başvuru işlemine başlamadan önce; aşağıdaki işlemleri tamamlamaları ve belgelerinin başvuru işlemi sırasında yanlarında bulunduğunu kontrol etmeleri gerekmektedir:

1. Y.U. numarası ve şifre

2. Banka dekontu

3. Dijital ortama aktarılmış fotoğraf

Adayın, dijital ortamda bulunan fotoğrafı da Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Bu fotoğrafın cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra yazıcıdan Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu alınmalıdır. Bu formun bir kopyası sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından aday tarafından saklanmalıdır.

Yurt dışından başvuru yapan adayların aşağıdaki belgeleri bir zarf içerisinde başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

1) YÖS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu

2) Son üç ay içerisinde cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf (Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve Y.U. Numarası mutlaka yazılmalıdır.)

3) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının fotokopisi (Her sayfaya ad, soyad ve Y.U. Numarası mutlaka yazılmalıdır.)

4) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu (Suret ve fotokopi kabul edilmez. Dekonta Y.U. Numarası mutlaka yazılmalıdır.)

Bu belgelerden biri dahi eksik olduğu takdirde adayın internet üzerinden yapmış olduğu başvurusu geçersiz sayılacaktır. İnternet aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Posta ile gönderilecek belgeler aynı zarf içinde olmak zorundadır. ÖSYM ayrı ayrı gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu belgeler belirtilen son teslim tarihine kadar doğru bir şekilde gönderilmezse veya bir öğrenci sınava giriş için gerekli olan koşulları herhangi bir şekilde yerine getirmezse, sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır. (Kuzey Kıbrıs’ta yerleşik bulunan adaylarla lise öğrenimini Kuzey Kıbrıs’ta tamamlayanların Muhaceret Dairesi Müdürlüğünce düzenlenmiş olan KKTC yurttaşı olmadığına dair belge veya “yurttaşlıktan çıkma belgesi”nin onaylı örneğini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.)

Bu belgelerden birini kurallara uygun biçimde tamamlamış olarak zamanında ÖSYM’ye ulaştıramayanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmek için başvurmuş sayılmazlar. Bu tür eksik ya da zamanında ulaştırılmamış belgeler işleme konulmaz. ÖSYM’ye gönderilecek her belgeye adayın “Y.U. Numarası”nın yazılması zorunludur. Y.U. Numarası yazılmayan belgeler, dilekçeler işleme konulmaz.

3. SINAVA ÇAĞRI

Adayların başvuruları ÖSYM’de incelenir. Bu incelemede, bilgilerin tamam olup olmadığına bakılır. İnceleme sonunda durumları sınava girmeye uygun bulunan adaylar için fotoğraflı “YÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi” düzenlenir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon belirtilecektir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi adresine ulaşmayan veya bu belgesini kaybeden adaylar, bu belgenin yeniden edinilmesi ile ilgili bilgiyi, sınavdan önce ÖSYM’nin internet sayfasında bulabileceklerdir.

Adaylar, YÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış için izin işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. ÖSYM, adayların sınav merkezlerine gidiş ve sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

4. SINAV

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) bütün sınav merkezlerinde Nisan ayının ikinci Pazar günü ve yerel saatlere göre aynı saatte yapılacaktır. Sınava girerken adayların, ilgili yılın “YÖS Sınava Giriş” ve “Kimlik Belgesi” ile “Pasaport”larını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Ankara’da sınava giren adayların pasaportlarında “Görülmüştür” damgasının bulunması gerekir. Bu damga sınavdan önce, ÖSYM’nin yayınladığı ilgili yılın YÖS kılavuzunda duyurulan son tarihe kadar, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne (Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, Samsun Asfaltı, Hipodrom Karşısı, Ankara) başvurarak yaptırılacaktır. Pasaportunda “Görülmüştür” damgası olmayanlar Ankara’da sınava alınmaz.

Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalem açacağı da bulundurmaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir.

Adaylar, sınav günü, saat 09.00′da kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır.

YÖS’te iki test uygulanacaktır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, diğeri Türkçe Testidir.

Temel Öğrenme Becerileri Testi, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve Ingilizce açıklamaları da bulunmaktadır.

Türkçe Testi ise adayların, Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacını taşımaktadır.

YÖS’te uygulanacak iki teste ait sorular, sınav sırasında bir kitapçık halinde adaylara verilecektir. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayın yapması gereken, her sorunun doğru cevabını bularak “Cevap Kâğıdına” işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır. Cevapların Cevap Kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav sonunda her aday, kullandığı Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı ile YÖS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı yukarıda açıklanan değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların, YÖS’te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav Sonuç Belgesi adayların başvuruda verdikleri adreslerine postalanacaktır. Bu nedenle adayların, adreslerinin eksiksiz ve doğru olmasına özen göstermeleri ve değişmesi halinde de, bu değişikliği yazılı olarak ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir. Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında da yayınlanacaktır. Sınav Sonuç Belgesi, yükseköğretim programına kabul için başvuru sırasında isteneceğinden saklanmalıdır.

7. ÜNİVERSİTEYE KABUL İÇİN BAŞVURMA

Yabancı uyruklu adaylar Türkiye’de sadece ilgili yılın kılavuzunda belirtilmiş olan üniversite programlarına başvurabilirler. Adaylar, okumak istedikleri üniversitelere kabul için doğrudan başvuracaklardır. Kabul için sınav sonuçları en önemli koşullardan biridir. Adaylar, üniversiteye YÖS sonucu ile başvuracaklarsa, bu sınavın Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 standart puan alınması zorunludur.

Adaylar YÖS dışında, başka uluslararası sınav sonuçlarıyla da üniversitelere başvurabileceklerdir. YÖS’ün eş değeri olarak belirlenen sınavlar üniversitelerin kabul koşulları arasında yer alacaktır. Yükseköğretim Kurulunun YÖS dışında kabul ettiği uluslararası sınavlar şunlardır: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS), Scholastic Aptitude Test (SAT I), American College Testing (ACT), General Certificate Education (GCE-A Level), Uluslararası Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi) Sınavı, Lübnan’da yapılan Bakalorya Sınavları, Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao, Senegal Bakaloryası . Ayrıca TÜBITAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ya da bronz madalya almış olan adaylar doğrudan üniversiteye başvurabilirler.

Bu sınavlardan hangi üniversitenin hangilerini ve hangi düzeyde kabul edecekleri, üniversitelerin kendi kararlarına bırakılmıştır. Üniversitelerin kabul edecekleri sınavlar ve puan düzeyleri, bu kılavuzun sonunda verilen üniversitelerin web sayfalarını ziyaret ederek öğrenilebilir. YÖS içinde yer alan Türkçe Testi Puanı, öğretim dili ne olursa olsun hiçbir programa kabulde dikkate alınmaz. Türkçe puanı, yalnız öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların öğrenimlerine hemen başlayıp başlamayacaklarını belirlemede kullanılır.

Türkiye’de, bazı üniversitelerin bütün programlarında, bazılarının ise birkaç programında öğretim yabancı dille yapılmaktadır. Bunların dışındaki tüm yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçedir. Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim kurumlarına kabul edilen adaylardan Türkçesi yetersiz olanlar, en geç bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini kanıtladıkları takdirde kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna devam ederler.

Üniversiteler, yabancı uyruklu adayların hangi tarihte kendilerine başvurabileceklerini ve adaylardan istedikleri koşulları Türkiye’de çıkan gazetelere ilan vererek duyuracaklardır. Bu ilanlar ayrıca üniversitelerin internet sitelerinde de yer alacaktır. Yabancı uyruklu adaylar üniversitelerin internet sitelerine ilgili yılın kılavuzunun sonunda verilen üniversitelerin web sayfasına girmek suretiyle erişebileceklerdir.

Resim, müzik, beden eğitimi, heykel, sahne ve görüntü sanatları, iç mimari, seramik ve cam, grafik, tekstil gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin YÖS’e girmeleri veya uluslararası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Bu programlarla ilgili kontenjanlar, uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar için bilgi almak isteyen adaylar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalıdırlar. Özel Yetenek Sınavı için üniversitelere başvuran adayların ilk sıralamaları YÖS’te ve eş değerli sınavlarda aldıkları puanlara göre yapılır. Kurumlarca kararlaştırılan sayıda aday, özel yetenek ve beceri sınavlarına alınabilir. Özel
yetenek ve beceri sınavları kurumlarca saptanan tarihlerde yapılır.

Üniversitelerde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın başvurular ile ilgili olarak üniversite tarafından işlem yapılabilir. Yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilecektir.

8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

Adaylar Aday Bilgi Formuna yazdıkları her bilginin doğruluğundan sorumludurlar. Yanlış beyanda bulunma, yerine başkasını sınava sokma, sınav kurallarına aykırı hareket etme ve benzeri eylemler, olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.

9. KAYIT iŞLEMLERİ

Bir yükseköğretim programına kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, ilgili öğretim yılı başında ilgili kurumca saptanacak koşulları yerine getirecek, bu kurumca istenecek belgeleri sağlayacak ve süresi içinde kayıt için başvuracaktır. Bu başvuru, yurt dışında YÖS’e giren adaylar için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alınmış pasaportla ve doğrudan doğruya ilgili yükseköğretim kurumuna yapılacaktır. Öğrenim meşruhatlı giriş vizesini Türkiye dışından gelen adaylar Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alırlar.

Yurt içinde sınava giren adaylardan kayıt için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi şartı aranmaz. Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olup bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancıların (4112 Sayılı Kanun’la Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına Ilişkin Belge sahibi olanlar dahil), ‘Öğrenim Meşruhatlı Vize Şartı’ aranmaksızın, öğrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüştür.

Kayıt yapılabilmesi için adayın, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduğunu belgelendirmesi gerekir. Denklik işlemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılır. Bu işlem için “Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teknikokullar, ANKARA” adresine, (a) lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve (b) lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduğunu ve bu derslerden alınan notları gösteren bir belge (transkript) ile başvurulması gerekir.

Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların, kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlama zamanları Türkçe Testinden aldıkları sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan,

(a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi), yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.

(b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi), yükseköğrenime devam ederken, Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardır.

(c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise, izinli sayılacakları bir yıl sonuna kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra kaydedildikleri yükseköğretim kurumuna devam edebileceklerdir.

Türkçesi yetersiz adaylar, yerleştirildikleri programlara ilgili öğretim yılı başında kaydolmak zorunda olduklarını unutmamalıdırlar. Bir yükseköğretim programına kaydı yapılan Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu adaylar bir yıl içerisinde Türkçe kursuna devam edebilirler. Bu durumda olan adaylar, bir yıllık çalışmayla Türkçeyi yeterli ölçüde öğrendiklerini, kabul edildikleri yükseköğretim kurumu yönetiminin kabul edeceği bir yöntem veya bir belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Böyle bir belge alamayanlar ile aldıkları belgeyi ilgili öğretim yılı kayıt zamanına kadar kabul edildikleri yükseköğretim kurumuna teslim ederek işlemlerini tamamlamamış olanlar, kabul ve kayıt ile doğan tüm haklarını kaybederler.

Yurt dışındaki Türk Liseleri ile Türkiye’deki liselerden mezun olanlarla ilgili olarak da yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarına kaydı yapılan adaylardan, Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) olarak değerlendirilenler, öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçelerini yeterli düzeye çıkarıncaya kadar Türkçe kursları almakla ve Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulurlar.

Türkçe Testi sonuçlarına göre Türkçeleri kısa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya yetersiz (C Düzeyi) bulunan öğrencilerin, kayıtlarını izleyen yıl içinde, yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belirtmeleri üzerine, Türkçe öğrenme düzeyleri kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunun kabul edeceği bir yöntem ile saptanır ve öğrencilerin öğrenime başlama zamanları ile Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri bulunup bulunmadığı hususuna ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilir.

Uluslararası bir sınav puanı ile üniversiteye kabul edilen öğrencilerin Türkçe düzeyleri kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunun kabul edeceği bir yöntem ile saptanır ve bu düzeye göre adayın öğretime başlaması veya Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılması hususlarında yukarıdaki kurallara göre uygulama yapılır.

10. ÖĞRENİM ÜCRETi VE BARINMA

Yükseköğretim programları için cari hizmet maliyetlerine yapılacak katkının tutarları yıllık olarak saptanır. Ortalama olarak yabancı uyruklular için ücret miktarları, kaydolunan programın özelliğine bağlı olarak devlet üniversitelerinde yıllık yaklaşik 1250 – 2500 ABD doları arasındadır. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık 11000 – 25000 ABD doları arasndadır.

ÖSYM, yabancı uyruklu öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedirler. Ayrıca bazı üniversitelerin bünyelerinde de yurtlar bulunmaktadır. Yurtlarda kalanlar belli bir ücret öderler.

Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılar. Geçim masrafı ortalama olarak ayda 500-600 ABD doları tutmaktadır. Bu masrafları karşılayacak kaynağı sağladıklarinı belgeleyemeyenlere Türkiye’de oturma izni verilmemektedir.

Kaynak: ÖSYM web sitesi

Website: