YÖS Tarihçesi

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 1981 yılından bugüne yapılmaktadır. İlk yıllarda sınava katılan öğrenci sayıları çok sınırlı iken özellikle 2006 yılından bugüne sınava giren üniversite adaylarının sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Sınav içeriği 2005 yılına kadar IQ, Matematik & Geometri, Fizik , Kimya, Biyoloji ve Coğrafya sorularından oluşurken, 2005 yılında itibaren sınavdan Fizik , Kimya, Biyoloji ve Coğrafya soruları çıkartılmış ve yerlerine IQ Matematik & Geometri soruları eklenmiştir.

Son yıllarda sınav sorularının zorluk derecesi ve özellikle matematik & geometri testinin içerdiği müfredat dağılımı artmakta, daha önceki yıllardan sorulmamış konulardan yeni tip sorular sorulmaktadır.

Ayrıca 2004 yılına kadar, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile  üniversitelere yerleşen adaylar, 2004 yılından itibaren üniversitelere bireysel başvurularla yerleşmeye başlamışlarıdır. Bu anlamda her üniversitenin başvuru koşulları, başvuru tarihleri ve değerlendirme kriterleri birbirinden farklı olup, değerlendirme ve kabul, tamamı ile üniversitelerin kendi inisiyatiflerindedir.

2010 yılında ise YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve yabancı öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde öğrenimi konusunda yeni düzenlemeler yapmıştır.
Bu düzenlemelerle 2011 yılından itibaren ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanan YÖS yapılmayacak, üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci kabul kritelerini kendileri belirleyecekler ve kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) düzenleyeceklerdir.

2011 yılında Ankara, Marmara, Yıldız Teknik, Ege, Dokuz Eylül ve Anadolu üniversitesi ile beraber belli sayıda üniversite daha kendi bünyelerinde sınavlar gerçekleştirmişlerdir. 2012 yılında bu üniversitelere yeni üniversitelerin eklenmesi beklenmektedir.

Website: